ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Sociální věci (Sociální služby) (Social Services)
Sociální věci jsou odvětvím, jehož úkolem je sociální poradenství, sociální pomoc, sociální péče a služby v oblasti zaměstnanosti – tj. poradenství či pomoc osobám v tíživé sociální situaci, nebo v obtížných sociálních podmínkách a služby související s trhem práce.

Sociální věci (někdy též sociální služby) je odvětví veřejného sektoru (dle COFOG), jejichž cílem je zajištění pomoci a podpory osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Zhruba lze sociální služby rozdělit na sociální poradenství, sociální pomoc, sociální péči a služby v oblasti zaměstnanosti.

Vládní výdaje ve státech Evropské unie dosahují kolem 30 % státního rozpočtu. Většinu vládních výdajů v oblasti sociálních věcí tvoří zejména sociální dávky (individuální sociální podporu) a výdaje na sociální služby kolektivního charakteru. Vládní výdaje na sociální služby se dle COFOG) člení na:

 • Nemoc a invalidita - poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek, které úplně nebo částečně nahrazují ztrátu příjmu osobám v průběhu jejich pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu, tělesného nebo duševního poškození
 • Stáří - poskytování sociální ochrany starým občanům ve formě peněžitých nebo věcných dávek před riziky vyplývajícími ze stáří
 • Pozůstalí - poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek pozůstalým po zesnulém
 • Rodina a děti - poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek domácnostem a rodinám s nezaopatřenými dětmi
 • Nezaměstnanost - poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých, případně věcných dávek občanům, kteří jsou práceschopní, ochotni pracovat, ale nemohou nalézt vhodné zaměstnání
 • Bydlení - poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých, případně věcných dávek, jako jsou platby, které pomohou domácnostem pokrýt náklady na bydlení
 • Sociální pomoc - poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek občanům, kteří se ocitli v obtížných životních situacích (chudobě, opuštěnosti) nebo jim hrozí tato rizika. Jedná se o osoby s nízkými příjmy, imigranty, alkoholiky, oběti kriminálního násilí apod
 • Sociální věci - peněžité nebo věcné dávky poskytované občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížné situaci v důsledku živelné pohromy nebo požáru, příspěvky a půjčky určené ke kompenzaci ztráty majetku v důsledku požáru, záplav nebo jiných katastrof v době míru
 • Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí a vytváření a řízení vládní politiky

Poskytovatelé sociálních služeb jsou v praxi v zásadě tři hlavní:

 • Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby
 • Státem zřízené specializované organizace
 • Lokální či centrální vládní organizace a úřady - poskytují například agendy sociálního poradenství, pomoci v hmotné nouzi, sociálně-právní ochrany dětí, výplatu různých sociálních dávek, výplaty důchodů, výplaty podpory v nezaměstnanosti apod.

Mezi služby sociální péče a sociální prevence patří:

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí