ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Sociální skupina (Social Group)
Sociální skupina je pojem sociální psychologie a sociologie. Skupinu tvoří určitý počet lidí, minimálně dva nebo více. Musí jít o vnitřně a funkčně propojený celek. Podle J. E. McGratha jsou skupinou jedinci, kteří se pravidleně stýkají a kteří sami sebe za skupinu považují.

Sociální skupina (Social Group) je pojem označující skupinu, kterou tvoří určitý počet lidí, minimálně dva, nebo více. Musí jít o vnitřně a funkčně propojený celek.

Edgar Schein definuje skupinu jako jakýkoli počet lidí, kteří na sebe vzájemně působí, jsou si vědomi jeden druhého a vnímají sami sebe jako skupinu.

Richard L. Moreland a John M. Levine definují sociální skupinu jako několik lidí, kteří na sebe působí na základě určitých pravidel, mají mezi sebou afektivní vazby, sdílejí společný vztahový rámec a jsou na sobě závislí v rovině chování.

V rámci skupiny se vždy uplatňuje sociální interakce, sociální komunikace a sociální vliv. V rámci skupiny existují určité sociální pozicesociální role a sociální statusy.

Sociální skupina obvykle má své specifické vnitřní hodnoty a normy. Ty mohou být buď v souladu s normami dané společnosti nebo v rozporu.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí