ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Sociální psychologie (Social Psychology)
Sociální psychologie je odvětví psychologie, které zkoumá (s ohledem na definici psychologie) myšlení, cítění a chování lidí v sociálních interakcích, respektive v sociálním kontextu.

„Sociální psychologie. Spíše než oblast bádání je to země nikoho mezi psychologií a sociologií, která se s oběma z nich stýká a která se rovněž opírá o některé další společenské vědy. Od samého vzniku sociální psychologie měli lidé z tohoto oboru problémy dohodnout se na tom, co to sociální psychologie vlastně je. Psychologové ji definují jinak, sociologové jinak…“

Morton Hunt

Sociální psychologie je odvětví psychologie, které zkoumá (s ohledem na definici psychologie) kognici, emoce a chování lidí v sociálních interakcích, respektive v sociálním kontextu.

Roger Brown definuje sociální psychologii takto: „Já osobně nenacházím ani žádný jednotlivý znak ani žádnou kombinaci znaků, které by zřetelně odlišily témata sociální psychologie od témat obecné experimentální psychologie, sociologie, antropologie nebo lingvistiky.“

Sociální psychologie zkoumá chování lidí ve společnosti jiných lidí, jejich postoje, sociální motivaci, chování malé sociální skupiny, pracovní týmy, moc, sociální komunikaci, konflikty a kooperaci mezi lidmi a řadu dalších témat.

Sociální psychologie se zaměřuje i na chování lidí v organizacích a při práci - související obory jsou psychologie práce a psychologie organizace.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí