ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Snižování nákladů (Cost-cutting)
Snižování nákladů je jednorázová nebo trvalá iniciativa zaměřená na redukci výdajů s cílem zlepšit ziskovost a efektivnost.

Snižování nákladů (anglicky Cost-Cutting) je jednorázová nebo trvalá iniciativa zaměřená na redukci výdajů s cílem zlepšit ziskovost.

Škrty nemusí mít vždy charakter drastického snižování nákladů zapříčiněného nějakou obtížnou hospodářskou situací. Snižování nákladů je běžné i v normálních podmínkách a mělo by být v určité míře přirozenou součástí ozdravných mechanismů každé firmy. Téměř každá firma totiž na sebe v průběhu času nabalí nepotřebné náklady, které by měla být schopna průběžně nebo alespoň jednou za čas přehodnotit a snížit. Nemusí se přitom jednat o škrty uvnitř firmy, ale například o vyjednání lepších finančních podmínek s dodavateli.

Na jaké oblasti se nejčastěji snižování nákladů soustředí?

Firmy provádějí snižování nákladů za různých okolností (nejčastěji při krizi, při restrukturalizaci firmy, při velkých změnách na trhu nebo naopak v době expanse) a v různém rozsahu (může se týkat celé firmy, nebo jen určité části). Při snižování nákladů se firmy nejčastěji soustředí na ty oblasti, kde mají největší náklady (často využívají Paretova principu - soustředí se hlavně na oblasti, kde mohou být úspory největší).

Typy nákladů, které se nejčastěji snižují:

  • personální náklady - snižování se projevuje buď snížením mezd či platů, seškrtáním benefitů, krácením rozpočtu na vzdělávání, nebo propouštěním. Protože personální náklady tvoří pro většinu firem největší část nákladů, začíná mnoho z nich se snižováním nákladů právě zde.
  • materiálové náklady - například snížením zásob materiálu, zvýšením obrátkovosti (úspor se dá dosáhnout i změnou v řízení zásob hotových výrobků)
  • výrobní náklady - snížením nákladů na výrobu, její náročnosti nebo například dodávek energií vyjednáním lepších cenových podmínek
  • náklady na služby - redukcí vybraných služeb, jejich kvality nebo vyjednáním lepších cenových podmínek
  • provozní náklady - například snížením počtu provozů, budov, zakonzervováním určité kapacity budov atd.)
  • náklady vyvolané neefektivními technologiemi
  • snižování provozních hodin (snižování pracovní doby, snižování doby podpory atp.)
  • finanční náklad - restrukturalizace dluhu
  • prodlužování splatnosti faktur

Drastické snižování nákladů v době krize se děje za účelem zachování nezbytného minima ve firmě tak, aby přežila obtížné ekonomické období. Pokud má snižování nákladů takovýto výrazný charakter, je zpravidla součástí tzv. krizového řízení.

Jaká jsou rizika snižování nákladů?

Rychlé a povrchní snižování nákladů sice vede k rychlým efektům, může ale vést k velkým škodám v dlouhodobém horizontu. Drastické snižování nákladů by mělo být přechodné, následované oživením firmy, které pomohlo nastartovat. Pokud jsou velké škrty v nákladech dělány bez další vize, může to vést k omezení kvality služeb nebo výrobků, což může vést ke snížení spokojenosti zákazníků a v důsledku toho i ke snížení výnosů. Taková situace je pro každou firmu smrtící.

Pokud je snižování nákladů děláno citlivě, systematicky a s uvážením, pak vede dlouhodobě ke zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a zdravějšímu fungování firmy, aniž by došlo ke snížení kvality produktů a spokojenosti zákazníků.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.06.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená