ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific)
SMART je analytická technika pro navrhování cílů v řízení a plánování. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů vlastností cílů.

SMART je analytická technika pro navrhování specifických cílů v řízení a plánování. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů vlastbností cílů:

  • S - Specific – tedy cíl by měl být specifický, konkrétní, jasně definovaný
  • M - Measurable – když je cíl konkrétní, je také měřitelný. Je to důležité pro jasné dokázání, že cíle bylo dosaženo.
  • A - Achievable/Acceptable – cíl by měl být také dosažitelný (ve stanoveném čase), nebo přijatelný těmi pracovníky, jimž je nastaven
  • R - Realistic/Relevant – cíl by měl být realistický a relevantní (vzhledem ke zdrojům potřebným k jeho dosažení)
  • T - Time Specific/Trackable – cíl by měl být časově specifický, tedy s jasným termínem a jeho plnění by mělo být v čase sledovatelné

Tedy každý z cílů by měl splňovat všechny tyto vlastnosti, aby byl dobře splnitelný. V případě že je nesplňuje je buď špatně definovaný nebo se jedná o široký strategický cíl - pak je ale k němu zapotřebí vytvořit specifické cíle, které budou SMART vlastnosti splňovat.

K čemu je metoda SMART v praxi?

Metoda SMART se používá pro návrh cílů (zejména specifických cílů). Při jejich návrhu musí být dodržena podmínka SMART pro jednotlivé cíle a jejich metriky. To znamená, že každý cíl musí být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný. Pokud tyto vlastnosti mít nebude, bude se těžko předávat ke splnění nebo se bude těžko jeho splnění prokazovat.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.04.2019

Komentáře

peter kewer před 11 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Samuel Darden před 8 měsíci

Comprehensive capabilities allow users to model, analyze, and author to deliver business insights. hill climb racing unblocked

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí