ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Skupinové myšlení (Groupthink)
Skupinové myšlení je za určitých podmínek téměř zákonitý mechanismus, který dovede skupinu složenou dokonce z mimořádně inteligentních lidí k naprosto špatným závěrům.

„Mnohem raději bych měl společnost, kde každý někdy nesouhlasí, než společnost, kde každý vždy souhlasí. Úplná shoda není zdravá.“

Marc H. McCormack

V šedesátých letech sestavil tehdejší americký prezident John F. Kennedy jeden z intelektuálně nejsilnějších týmů prezidentských poradců v dějinách USA. Přesto se USA nevyhnuly debaklu v Zátoce sviní, kde ostudně selhal pokus odstranit na Kubě režim Fidela Castra.

Toto a další podobná selhání skupiny špičkových odborníků během skupinového rozhodovacího procesu zaujalo amerického psychologa Irvinga Janise, který přišel s teorií skupinového myšlení (groupthink). Janis za určitých podmínek pojímá skupinové myšlení jako  téměř zákonitý sociálně psychologický mechanismus, který dovede skupinu složenou dokonce z mimořádně inteligentních lidí k naprosto špatným závěrům.

Skupinové myšlení (Groupthink) lze téměř zákonitě identifikovat při splnění následujících podmínek:

 • Situace není vnímána realisticky
 • Realistické názory nemají šanci uspět („nechtějí být slyšeny“)
 • Skupina je odtržena od vnějšího prostředí (izolace od podnětů zvenku)
 • Skupina je vysoce soudržná
 • Skupina pracuje pod tlakem vnější hrozby
 • Rozvíjí se velmi intenzivní stres
 • Skupina je pod tlakem, protože rozhodnutí má být rychlé

V takové situaci dochází k rozvoji osmi symptomů skupinového myšlení:

 • Rozvíjí se Iluze nezranitelnosti
 • Upevňuje se neotřesitelná víra v morálnost chování skupiny
 • Dochází ke kolektivní racionalizaci rozhodnutí skupiny
 • Rozvíjí se sdílené myšlenkové stereotypy a postoje, zejména k oponentům, kteří jsou zesměšňováni
 • Uplatňuje se autocenzura, členové skupiny se neprojevují kriticky a všichni se tváří, že souhlasí
 • Nastupuje iluze jednomyslnosti a členové skupiny získávají pocit falešné shody – nikdo navenek neodporuje danému rozhodnutí
 • Reprezentanti jiných názorů jsou vystaveni tlaku a nuceni změnit názor
 • Objevují se „strážci myšlení“, kteří cenzurují odlišné názory a negativní informace zvenčí

Podle Janise vede skupinové myšlení k těmto sedmi chybám v rozhodování:

 • Nejsou dostatečně prozkoumány všechny alternativy řešení
 • Skupina se odchyluje od původních cílů
 • Skupina dostatečně nezvažuje rizika zvoleného řešení
 • Jednou zamítnuté alternativy nemají šanci být znovu přijaty
 • Sběr informací ve skupině je nesystematický a neúplný
 • Skupina filtruje informace a potlačuje ty nežádoucí
 • Neexistuje náhradní plán pro případ selhání zvoleného řešení

Podle Janise existuje několik osvědčených způsobů, jak se vyhnout pasti skupinového myšlení:

 • Vedoucí pověří každého člena skupiny rolí kritického posuzovatele návrhů, každý tak může vyjadřovat námitky a pochybnosti
 • Vedoucí pracovníci ve skupině nesmí předem vyjadřovat své názory, aby svou autoritou neovlivnili ostatní
 • Je vytvořeno několik skupin paralelně pracujících na řešení problému (viz také paralelní týmy)
 • Všechny smysluplné varianty jsou prozkoumány, žádná není předem zavržena
 • Každý člen skupiny má právo konzultovat myšlenky skupiny s někým důvěryhodným zvenčí
 • Skupina může na své porady pozvat odborníka zvenčí
 • Nejméně jeden člen skupiny by měl zastávat roli ďáblova advokáta, který systematicky přichází s protinávrhy a zpochybňuje rozhodnutí skupiny, na každé schůzce by mělo jít o jinou osobu

Dále lze doporučit tyto kroky:

 • Kontrolovat, zda nedošlo k některé ze sedmi chyb v rozhodování
 • Systematicky přibírat do skupiny jedince, kteří jsou známí svou nonkonformitou
 • Vedoucí skupiny individuálně rozhodne  poté, co vyslechne názory členů skupiny

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí