ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Situační analýza 5C
Situační analýza je komplexní analýza zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situaci organizace.

Situační analýza (anglicky Situation analysis) je komplexní analýza zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situaci organizace. Pomocí situační analýzy sbírá organizace informace o svých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách.

K čemu se používá situační analýza v praxi?

Situační analýza se provádí většinou pro strategické či marketingové plánování - organizace nejprve musí důkladně poznat realitu, aby rozhodování o budoucím směřování nebylo založeno pouze na dojmech a dohadech. Její obsah je různý, nejčastěji se používá struktura 5C (někdy též 4C nebo 7C).

  • Company (podnik) - analýza vnitřních podmínek organizace, jejích zdrojů a produktů
  • Customers (zákazníci) - analýza trhů, zákaznických segmentů
  • Competitors (konkurence) - analýza konkurenčních organizací
  • Collaborators (spolupracující firmy, osoby) - analýza osob, se kterými je možné navázat spolupráci
  • Climate/ Context (makroekonomické faktory vnějšího prostředí) - analýza dalších vnějších podmínek ovlivňujích fungování nebo podnikání (ekonomické, politické a další podmínky)

Přispívá k lepšímu uvědomění si vlastních zdrojů, produktů, předpokladů úspěchu, situace na trhu a možného budoucího vývoje. Pomáhá tedy zásadním způsobem při rozhodování, kam by měla organizace v budoucnu směřovat. Její význam roste, pokud prostředí, či trhy jsou nestabilní a rychle se měnící. Dobří manažeři provádějí určitým způsobem situační analýzu neustále tak, aby byli schopni pružně reagovat na všechny změny.

Výsledkem situační analýzy jsou podklady pro tvorbu strategií, plánů či návrhů možných scénářů budoucího chování firmy.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí