ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je SOA (Service Oriented Architecture)
Service Oriented Architecture (SOA) je koncept či přístup k tvorbě informačních systémů. V pojetí SOA je informační systém rozvíjen a řízen s důrazem služby, tedy pohled konzumentů (zákazníků, uživatelů, jiných systémů)

SOA (Service Oriented Architecture), lze přeložit jako architektura orientovaná na služby, službově orientovaná architektura nebo nejčastěji jako servisně orientovaná architektura. Stabilní je zkratka SOA, která se nepřekládá.

Service Oriented Architecture (SOA) nepředstavuje konkrétní technologii, ale spíše koncept či přístup k tvorbě informačních systémů. V pojetí SOA představuje informační systém, software nebo aplikace provázanou množinu poskytovaných služeb, které jako celek tvoří požadovanou funkcionalitu.

Jaké jsou výhody SOA?

V pojetí SOA je informační systém rozvíjen a řízen s důrazem na služby, tedy CO chceme aby aplikace dělala (nebo celý informační systém dělal). Výhodou takového přístupu je, že firma (jako spotřebitel služby) se nestará o to, kde se aplikace nachází a jak funguje. SOA tedy dává firmě větší volnost v tom, že může jednotlivé komponenty svého informačního systému (typicky jednotlivé aplikace) snadněni měnit. Takové volné spojování jednotlivých aplikací nebo jejich částí vede k vyšší transparentnosti celého systému a snížení závislosti na konkrétních použitých technologiích.

Jaké jsou základní principy SOA?

 • Standardizovaný kontrakt služeb (Standardized Service Contract)
 • Volné spojení (Loose coupling)
 • Abstrakce služby
 • Přepoužitelnost služby
 • Autonomie služby
 • Služba přes příslušnosti
 • Zjistitelnost služby
 • Rozložitelnost služby
 • Interoperabilita služby

SOA rozlišuje tzv. poskytovatele služby (Service Provider) a konzumenta služby (Service Consumer). Jednotlivé služby jsou do jisté míry samostatné celky, které mohou být obvykle vyvíjeny, provozovány či nahrazeny nezávisle na ostatních službách systému.

Služby v tomto pojetí představují určité stavební kameny, pomocí nichž lze vytvářet složitější funkční celky a které (samostatně) provádí definovanou činnost, přičemž každá služba má jednoznačně definované rozhraní, pomocí kterého komunikuje s ostatními komponentami informačního systému.

Servisně orientovaná architektura se nezabývá otázkou vnitřní implementace jednotlivých služeb. Služba představuje uzavřený celek, u kterého známe pouze jeho rozhraní, nikoliv jeho vnitřní strukturu.

Z technického hlediska bývají služby nejčastěji implementovány jako webové služby (Web Services – WS), nicméně existují i další způsoby realizace. Obecně lze servisně orientovanou architekturu a služby charakterizovat těmito pojmy:

 • Modularita (modularity)
 • Znovu použitelnost (reusability)
 • Volné vazby (loose coupling)
 • Interoperabilita (interoperability)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí