ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Schopnost (Ability)
Schopnost je pojem, který znamená předpoklady, potenciál a dispozice pro určitý druh činnosti, pro určitou aktivitu, pro určitou dovednost. Schopnosti se rozvíjejí učením na základě vloh.

Pojem Schopnost (anglicky Ability) znamená rozvinuté vlohy člověka. Schopnost je tedy dispozice, potenciál či předpoklad a pro provedení určitého druhu činnosti, pro určitou aktivitu nebo dovednost. Schopnosti jsou zpravidla vrozené vlohy dále rozvinuté učením. Jsou tedy též výsledkem zkušeností. Každý dospělý člověk má jiné schopnosti, různí lidé mají také různou úroveň schopností a různou rychlost jejich osvojování. Pokud má někdo zvláště či mimořádně rozvinuté schopnosti, hovoříme o talentu či genialitě.

Schopnosti lze dělit například na:

 • Obecné schopnosti - ty mohou být někdy ztotožňovány s inteligencí a jejími složkami (různě pojatých v různých modelech inteligence)
 • Speciální schopnosti - existují různá členění, obvykle se vyčleňují zejména:
  • Psychomotorické - pohybové, schopnost vykonávat pohybové aktivit
  • Kognitivní - poznávací, schopnost myslet, rozhodovat, řešit problémy
  • Senzorické - schopnost přesně, rychle a jasně vnímat (daným smyslem)
  • Sociální - interpersonální, schopnost vycházet s lidmi, komunikovat apod.
  • Sebeorganizační - schopnost organizovat si činnost, práci, život apod.

K čemu jsou nám schopnosti v praxi?

Schopnosti mají silný vliv na výkonnost člověka, zhruba třetinový podíl. Ta je dále ovlivněna jeho osobnostními vlastnostmi a dalšími okolnostmi. Každý člověk by měl chápat svoje schopnosti a umět je uplatnit v praxi ve své profesi, případně se pokusit zvolit takovou profesi, kde své schopnosti uplatní. Lidé v rámci své kariérní dráhy (ať pracují samostatně, podnikají nebo jsou zaměstnanci) vědomě i nevědomě zvyšují své schopnosti, které pro výkon své profese potřebují. Také v rámci svého osobního rozvoje plánují rozvoj zrovna těch schopností, které potřebují nebo tam, kde mají slabá místa. Schopnosti jsou součástí kompetentosti každého člověka. Každý člověk, který hledá práci nebo pracovní uplatnění by měl být schopen popsat své schopnosti, zejména ty, které má lepší než ostatní.

Se schopnostmi pracují manažeři a personalisté, když analyzují práci a definují specifikaci pracovního místa a požadavky na něj. Na trhu práce se pak snaží nalézt člověka, který bude mít právě tyto požadované schopnosti.

Poznámka: V běžné neodborné řeči bývají pojmy „schopnosti“ a „dovednosti“ často zaměňovány.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.05.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí