ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Rozmísťování pracovníků a staffing
Rozmisťování pracovníků a staffing jsou personální činnosti, které mají zajistit, aby byla pracovní síla organizace průběžně v optimálním vztahu k pracovním místům a struktuře organizace.

Rozmísťování pracovníků je personální činnost, která má zajistit, aby byla pracovní síla organizace průběžně v optimálním vztahu k pracovním místům a organizační struktuře. Má kvalitativní i kvantitativní stránku - tj. cílem je, aby odpovídaly jak počty, tak kvalifikační i osobnostní struktura lidských zdrojů aktuální organizační struktuře a aktuálním potřebám organizace. A naopak, aby aktuální fungování organizace a její struktura optimálně reflektovaly stav jejích lidských zdrojů.

Staffing je širší pojem než rozmísťování, obvykle se překládá jako formování pracovní síly organizace. Zahrnuje v sobě strategický přístup - jde o dlouhodobý proces, který anticipuje budoucí potřeby i situaci organizace a reaguje na ně s předstihem. Staffing počítá s příchody a odchody, s vývojem trhu práce, s povyšováním a převáděním na jinou práci a zároveň bere v potaz strategické záměry organizace.

Smyslem rozmísťování i staffingu je průběžně zajišťovat optimální výkonnost celé organizace.

Základy personalistiky Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 16536 uživatelů s průměrným výsledkem 54.29%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: bez časového omezení

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 16.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí