ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pracovní skupina vs. pracovní tým (Working Group × Working Team)
Pracovní skupina (Work Group) a pracovní tým (Work Team) jsou pojmy označující možné formy sociálních skupin na pracovišti. Pracovní skupina je druh sociální skupiny. Pracovní tým je organizovaná skupina zaměřená na společný pracovní úkol.

Pracovní skupina (Work Group) a pracovní tým (Work Team) jsou pojmy označující možné formy sociálních skupin na pracovišti.

Pracovní skupina je druh sociální skupiny, která vzniká na pracovišti. Jde tedy o vnitřně a funkčně propojený celek minimálně dvou spolupracovníků, kteří jsou spojeni přinejmenším společným pracovištěm (místem výkonu práce). Pracovní skupina obvykle má své specifické vnitřní hodnoty a normy. Ty mohou být buď v souladu s hodnotami a normami dané organizace - což je v pořádku, nebo v rozporu - což indikuje střet hodnot.

Od pracovní skupiny se obvykle odlišuje pracovní tým. Nicky Hayes definuje pracovní tým takto: „Tým se od pracovní skupiny podstatně liší. Týmy jsou zaměřené na úkol a skládají se z lidí s různými, ale doplňujícími se znalostmi a dovednostmi. Přesto mají týmy s pracovními skupinami mnoho společného, například vývoj skupinových norem, které pomáhají tým definovat a zajišťují jeho hladké a správné fungování. Týmové normy však bývají více zaměřeny na úkol, než normy běžné pracovní skupiny.“

Hlavním rysem týmu je tedy zaměření na společný pracovní úkol.

Pracovní týmy lze dělit na různé typy - viz typologie pracovních týmů.

V pracovních skupinách a pracovních týmech vznikají různé role.

Vztah mezi sociální skupinou, pracovní skupinou a pracovním týmem ilustruje obrázek:

Sociální skupina, pracovní skupina, pracovní tým

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí