ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Role v pracovních skupinách (Roles in Working Groups)
Role v pracovních skupinách je pojem sociální psychologie a personalistiky. Jde o různé pracovní role, které zastávají členové pracovních skupin. Kenneth Benne a Paul Sheats (1948) vymezili celkem dvacet pět rolí ve třech skupinách.

Role v pracovních skupinách (Work Group Role) je pojem označující různé pracovní role, které zastávají členové pracovních skupin. Kenneth Benne a Paul Sheats (1948) vymezili celkem dvacet sedm rolí ve třech skupinách (částečně použito ve verzi podle Nicky Hayesové):

 • Role zaměřené na úkol (dvanáct rolí):

  • Iniciátor - přichází s novými nápady, které se vztahují k problému nebo jeho řešení
  • Hledač informací - klade důraz na fakta a informace od ostatních
  • Hledač názorů - vyzývá k vyjádření postojů, pocitů a soudů  k diskutovaným myšlenkám
  • Poskytovatel informací - poskytuje potřebné informace na základě svých znalostí a zkušeností
  • Poskytovatel názorů - vyjadřuje postoje, pocity a hodnotové soudy k diskutovaným myšlenkám
  • Zpracovatel - vyjasňuje a rozpracovává názory předložené ostatními
  • Koordinátor - integruje informace přicházející ze skupiny
  • Kormidelník - usměrňuje diskusi a vrací jí k tématu, když se skupina odchýlí
  • Hodnotící kritik - používá standardy k hodnocení výsledků skupiny
  • Hybatel - povzbuzuje skupinu, aby jednala
  • Procedurální technik - stará se o rutinní úkoly, jako například zajištění materiálu a zásob
  • Zapisovatel - zaznamenává aktivity skupiny a poznámky ze schůzí
 • Role zaměřené na budování a udržování skupiny (sedm rolí):

  • Povzbuzovatel - povzbuzuje ostatní, aby se zapojili
  • Mediátor - pokouší se řešit konflikty mezi členy skupiny
  • Hledač kompromisů - nabízí členům, kteří jsou v konfliktu, oboustranně přijatelná řešení
  • Strážný - reguluje komunikaci tak, aby se všichni mohli vyjádřit
  • Normovač - určuje standardy a termíny skupinových aktivit
  • Pozorovatel - objektivně komentuje atmosféru a interakce ve skupině
  • Stoupenec - přijímá myšlenky ostatních a drží se většiny
 • Role zaměřené na sebe (osm rolí):

  • Agresor - snaží se prosadit tím, že napadá ostatní
  • Brzdič - pokouší se brzdit aktivity skupiny a odmítá jít se skupinou
  • Hledač uznání - pokouší se vyzdvihovat vlastní úspěchy, aby získal pozornost
  • Zpovědník - využívá skupinu k vypořádání s osobními problémy
  • Playboy - vtipkuje a odvádí pozornost od úkolu
  • Vládce - snaží se skupinu ovládnout
  • Hledač pomoci - snaží se vyvolat soucit vyjadřováním vlastní nejistoty nebo neschopnosti
  • Obhájce vlastních zájmů - donekonečna prosazuje vlastní přání

Klíčovým faktem ve vztahu k uvedenému modelu je, že role nepředstavují osobnostní typy. Jde pouze o možné vzorce chování členů týmu v různých situacích a takto je třeba model vnímat - například někdo se může krátkodobě chovat jako agresor (například vlivem únavy a stresu), ale dlouhodobě může úspěšně a nekonfliktně zastávat roli mediátora.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí