ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Rizika (Risks)
Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, možnost selhání a neúspěchu, ale také to může být příznivá vyhlídka nebo šance.

Riziko je pojem, který označuje nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem. Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení. Riziko tedy vyjadřuje určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného.

Rizika v organizaci souvisí především s okolním prostředím, inovacemi, změnami a se zdroji. Rizikům lze předcházet vhodným řízením, finanční dopady rizik lze zmírnit pomocí pojištění.

Víte, co jsou rizika? Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 5170 uživatelů s průměrným výsledkem 75.47%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

S pojmem riziko souvisí pojem Nejistota, který znamená možnost různých výsledků, jejichž pravděpodobnost není kvantifikována.

Nejdůležitějšími charakteristikami rizika jsou:

 • Míra pravděpodobnosti rizika – pravděpodobnost, že riziko nastane
 • Úroveň rizika
 • Dopady rizika – důsledky, které se projeví, pokud nastane riziková situace
 • Předvídatelnost rizika – šance, že riziko lze předem identifikovat a předvídat
 • Míra ovlivnitelnosti rizika
  • Ovlivnitelná
  • Částečně ovlivnitelná
  • Neovlivnitelná
 • Vztah k organizaci
  • Interní rizika - tyto druhy rizik může subjekt ovlivňovat a řídit, projevují se uvnitř organizace
  • Externí rizika - tyto druhy rizik subjekt nemůže přímo ovlivňovat, jedná se o faktory prostředí
 • Pořadí působení - vzniku a odstranitelnosti
  • Primární
  • Sekundární - tyto druhy rizik vznikají při eliminaci primárních rizik
  • Zbytková (zůstatková, reziduální) - tento typ rizik zůstává po eliminaci rizika, jedná se o riziko, které je subjekt ochoten nést
 • Velikost rizika
  • Malá
  • Střední
  • Velká
 • Míra akceptovatelnosti (přijatelnosti, únosnosti)
  • Nezbytná (nutná)
  • Únosná (přijatelná)
  • Neúnosná (nepřijatelná)
 • Pravděpodobnost vzniku a působení
  • Nepravděpodobná
  • Málo pravděpodobná
  • Pravděpodobná
  • Velmi pravděpodobná
  • Téměř jistá
 • Rozsah působení
  • Systematická - tento typ rizika platí pro všechny podnikatelské subjekty
  • Nesystematická - tento typ rizika platí pouze pro určitý obor podnikání

Věcné členění rizik - klasifikace druhů rizik v organizaci

Srovnání pojmů riziko × nejistota (podle Rafferty, 1994 in Tony Merna, Faisal F. Al-Thani, 2007):

Dimenze

Riziko

Nejistota

Měřitelnost

měřitelné

neměřitelná

Metody

statistika a pravděpodobnost

subjektivní odhad

Data

kvantitativní data

kvalitativní data

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.02.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí