ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízený strukturovaný rozhovor
Řízený strukturovaný rozhovor (Pen and paper interview) je jedna z technik sběru dat v sociálním výzkumu. Tazatel postupuje otázku za otázkou podle dotazníku a respondent odpovídá. Tazatel zaznamenává odpovědi do dotazníku. Aby byly získané odpovědi reprezentativní, měli by respondenti být vybráni jako náhodný vzorek.

Řízený strukturovaný rozhovor (anglicky Pen and paper interview) je jedna z technik sběru dat v sociálním výzkumu. Tazatel postupuje otázku za otázkou podle dotazníku a respondent odpovídá. Tazatel zaznamenává odpovědi do dotazníku.  Aby byly získané odpovědi reprezentativní, měli by respondenti být vybráni jako náhodný vzorek.

Vyplněné dotazníky jsou statisticky zpracovány a vyhodnoceny a tak jsou získána potřebná data.

Pro rozhovor platí následující charakteristiky:

  • Je jasné, kdo odpovídá
  • Procento dokončených rozhovorů je vyšší než návratnost dotazníku
  • Je těžké vynechat otázku
  • Tazatel poskytuje respondentovi vyšší komfort než samotný dotazník (například sám vyplňuje dotazník)
  • Problémem může být pocit neanonymity u citlivých otázek (respondent je v přímém kontaktu s tazatelem)
  • Nákladná technika
  • Časová náročnost vede k menší velikosti zkoumaného vzorku
  • Jsou potřební školení tazatelé
  • Tazatel může (i nechtěně) ovlivňovat respondenty

Celkově jde o velmi precizní techniku sociálního výzkumu, která přináší velmi kvalitní výsledky. Určitou nevýhodou jsou vyšší náklady.

K čemu využít řízený strukturovaný rozhovor v praxi?

Využívá se ke zjišťování spokojenosti zákazníků - například školení tazatelé s připraveným dotazníkem se ptají vybraných návštěvníků obchodního domu na jejich spokojenost s poskytovanými službami a na náměty ke zlepšení.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí