en | cs | sk
 • Vše
 • Znalosti
 • Akce
 • Lidé
 • Zaměstnání
 • Společnosti
 • Produkty a služby
 • Skupiny
 • Knihy

Řízení znalostí (Knowledge Management)

Co je Řízení znalostí (Knowledge Management)
Řízení znalostí je z praktického hlediska o uchovávání (pomocí ICT) a předávání znalostí a dovedností mezi pracovníky.

„Hodnota je nyní vytvářena prostřednictvím produktivity a inovací. Oba tyto faktory představují aplikaci znalostí v pracovním procesu. Vedoucími sociálními skupinami společnosti znalostí budou ‚kvalifikovaní specialisté‘, znalostní manažeři, kteří vědí jak alokovat poznatky a vědomosti, aby bylo dosaženo jejich produktivního využití – stejně jako kapitalisté věděli, jak produktivně využít kapitálu.“

Peter F. Drucker

Řízení znalostí (Knowledge Management) je oblast řízení zaměřená na znalosti. K řízení znalostí existuje několik přístupů. Za typické lze považovat následující čtyři:

 • Jde o samostatnou manažerskou disciplínu
 • Řízení znalostí má nejblíže k řízení lidských zdrojů (důraz na tacitní znalosti)
 • Řízení znalostí má nejblíže k řízení informací (důraz na explicitní znalosti)
 • Jde o oblast na pomezí řízení lidských zdrojů a řízení informací a ICT (syntéza tacitních a explicitních znalostí)

Znalosti jsou vázány na konkrétního člověka, který je nabyl pomocí učení. Řízení znalostí je z praktického hlediska týká zejména uchovávání (pomocí ICT) a předávání znalostí a dovedností mezi pracovníky. Schopnost vytvářet, předávat a aplikovat znalosti se stává klíčovou konkurenční výhodou - ostatně je dnešní ekonomika nazývána znalostní ekonomikou.

Podobné přístupy jsou patrné také v oblasti kvality, která klade důraz na inovace a neustálé vylepšování pracovních a jiných postupů (např metody TQM nebo Six Sigma), což není nic jiného než využívání a řízení znalostí v určité specifické oblasti.

Propagátorem čtvrtého přístupu je například Karl Erik Sveiby. Ten vymezuje řízení znalostí jako oblast syntetizující adekvátní prvky na pomezí řízení lidských zdrojů a řízení informací - viz obrázek.

management_mania_znalosti_sveiby

Analytické techniky používané v řízení znalostí:

Základní pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
3
0
Poslední aktualizace: 11.10.2013
cs | en | sk

Vybrané příspěvky k tématu :