ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení výroby (Production Management)
Výroba je každá činnost, která tvoří hodnotu. Výroba zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb. Podstatou výroby je postupný proces přeměny vstupů (zdrojů) ve výstupy (produkty, tj. hmotné výrobky nebo nehmotné služby) – produkční proces. Výroba úzce souvisí s plánováním, logistikou a oblastí řízení kvality.

„Výroba je každá činnost, která tvoří hodnotu. Výroba zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb.“

Miloslav Synek

Zde jsou uvedeny metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem je výroba a výrobky a organizování výrobního procesu. Podstatou výroby je postupný proces přeměny vstupů (zdrojů) ve výstupy (produkty, tj. hmotné výrobky nebo nehmotné služby) – produkční proces. Produkční proces je charakteristický pro sekundární sektor trhu - výroba a průmysl. Výroba úzce souvisí s plánovánímlogistikou a oblastí řízení kvality

Řízení výroby obvykle řeší tyto okruhy témat:

  • Operativní řízení výroby (výrobního procesu)
  • Plánování výroby
  • Organizace výroby
  • Produkční portfolio a jeho struktura (viz Marketing a prodej)
  • Produktová strategie (viz Marketing a prodej)
  • Zavádění nových produktů do výroby

Metody řízení výrobků (viz Marketing a prodej):

Metody řízení a plánování výroby:

Související pojmy a metody:

Související standardy:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.01.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí