ManagementMania AppMania EduMania JobMania
en | cs | sk
 • Vše
 • Znalosti
 • Akce
 • Lidé
 • Zaměstnání
 • Společnosti
 • Produkty a služby
 • Skupiny
 • Knihy

Řízení rizik (Risk Management)

Co je Řízení rizik (Risk Management)
Řízení rizik (Risk Management) je oblast řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, pomocí různých metod a technik prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko.

Risk management „Veškerá ekonomická činnost je svou povahou vysoce riziková.“ Peter Ferdinand Drucker

Řízení rizik (Risk Management) je oblast řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, pomocí různých metod a technik prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. Riziko je všudy přítomným a charakteristickým průvodním jevem fungování organizací v soudobém turbulentním prostředí.

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. Řízení rizik se skládá se ze čtyř vzájemně provázaných fází, a to z identifikace rizik, zhodnocení rizik, zvládnutí rizik (respektive jejich zmírnění) a monitoringu rizik.

Existuje celá řada druhů rizik v různých oblastech:

Zásadní pro řízení rizik je jejich analýza. Pomocí analýzy rizik se zjišťuje míra nebezpečí (hrozba), kterým je organizace vystavena, jak moc jsou její aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane (zranitelnost) a jaký dopad to na organizaci může mít. Základní principy řízení rizik lze shrnout do následujících tvrzení:

 • Každá lidská činnost přináší určitá rizika
 • Nulové riziko neexistuje

Odpovědnost za řízení rizik je v organizacích rozložena v rámci celého managementu. Nejvyšší odpovědnost má přirozeně vlastník, statutární orgán a nejvyšší management (top management) společnosti.
V malých organizacích je odpovědnost za řízení rizik koncentrována na úrovni statutárního orgánu, protože není efektivní zaměstnávat specializovaného manažera rizik na plný úvazek. Ve středních a velkých organizacích je odpovědnost rozložena na jednotlivé manažery. Velké organizace nebo organizace podnikající v rizikovém prostředí (například banky, pojišťovny, petrochemický a energetický průmysl, letecký průmysl, doprava) mají určeného specialistu (manažera rizik). Téměř vždy je řízení rizik spojeno s rolí finančního ředitele, neboť dopady rizik (škody) i protiopatření lze finančně vyjádřit a mají dopad na finanční plánování.

Víte, co jsou rizika? Test

Test již absolvovalo 1763 uživatelů s průměrným výsledkem 75.67%.
Časový limit:
20 min.

Mezi nejznámější metody a metodiky v oblasti řízení rizik patří: 

Rámce v oblasti řízení rizik:

Mezi analytické techniky použitelné pro identifikaci potenciálních rizik lze zařadit:

Standardy v oblasti řízení rizik:

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
1
0
Poslední aktualizace: 22.01.2016

Vybrané blogové příspěvky :