ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení provozu firem (Operations Management)
Řízení provozu (Operations Management, operativní řízení) je řízení zaměřené na provozní procesy, tedy dennodenní činnosti organizace.

Operations managementŘízení provozu (Operations Management, operativní řízení) je řízení zaměřené na provozní procesy, tedy dennodenní činnosti organizace. Staví na dělbě práce. Existuje ve všech oblastech, například v oblasti výroby, poskytování služeb, ve správě podnikových zdrojů, v nákupu či administrativní správě organizace.

Operativní řízení stojí na spodní části pomyslné pyramidy řízení - tvoří základ fungování jakékoliv firmy či organizace. Na jejím pomyslném vrcholu stojí strategické řízení.

Operativní řízení v praxi: Cílem řízení provozu je zajištění dennodenního fungování a hladkého běhu všech hlavních i podpůrných procesů organizace. Je zaměřené především na efektivnost a hospodárnost procesů, efektivnost využití zdrojů, odstraňování problémů a incidentů, zajištění zdrojů. Proto zahrnuje odpovídající hodnocení, měření a analýzu procesů.

Operativní řízení se týká prakticky všech procesů v organizaci - tedy všech hlavních procesů i všech podpůrných procesů, které se starají o podnikové zdroje (lidské zdroje, finance, technologie, informace, majetek, infrastruktura). Týká se také například běžných obchodních či marketingových procesů (propagace, získávání zákazníků), nakupování a získávání zdrojů, skladového hospodářství, řízení materiálového toku, zajištění kvality, bezpečnosti, údržby a oprav vybavení a majetku a dalších.

Správně prováděné řízení provozu pomáhá předcházet poruchám, nehodám a dalším příčinám neefektivnosti. Jeho těžištěm je každodenní řešení a vyřizování požadavků, které spouštějí provozní procesy, koordinování a organizování práce lidí, rychlé řešení provozních incidentů a obnova provozu. Významnou část řízení provozu tvoří rozvrhování práce a řízení času (time management). Je pro něj typické vyřizování incidentů a požadavků zákazníků (vnějších nebo vnitřních).

Řízení provozu zahrnuje obvykle:

Řízení provozu se řídí se nastavenými pravidly a směrem, který dává strategické řízení organizace a nutně potřebuje provozní informace o stavu zdrojů organizace, jejich kapacitě, kvalitě, dostupnosti a další souvislosti. Firma potřebuje spolehlivé a nezkreslené informace o svých zdrojích, požadavcích zákazníků, stavech procesů, financích a případně o materiálových tocích.

Nutností je mít k dispozici odpovídající informace. Organizace proto používají různé provozní systémy pro správu, řízení a plánování zdrojů (ERP), řízení a správu zdrojů, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM), řízení lidských zdrojů (HRM) a mnoho dalších provozních či backoffice systémů.

Operativní řízení ve velkých organizacích je náplní především manažerů střední a první linie. Top manažer odpovědný za provoz se označuje jako COO (Chief Operations Officer). V menších a středních organizacích je přirozenou součástí i top manažerů nebo vlastníků.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

  • Software pro řízení provozu (Operations Management Software)
předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.08.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí