en | cs | sk

Řízení procesů

Co je Řízení procesů
Řízení procesů a činností v organizaci je jednou z funkcí managementu související s organizováním. Jde o rozvrhování jednotlivých úkonů do organizační struktury, přiřazování odpovědností a pravomocí.

Řízení procesů a činností v organizaci je jednou z funkcí managementu související s organizováním. Práce lidí v organizacích se odehrává prostřednictvím jejich činností, které je třeba rozvrhovat do organizační struktury, a přiřazovat konkrétním pracovníkům na konkrétních pracovních místech. Stejně jako činnosti, existují přirozeně v každé organizaci také procesy. Z hlediska řízení činností a procesů v organizaci pak existují základní dva přístupy.

 • Funkční přístup (funkční řízení) - byl definován již v roce 1776 Adamem Smithem a vychází z tradiční dělby práce podle specializace a je založen na rozložení práce na nejjednodušší úkony tak, aby byly jednoduše proveditelné i nekvalifikovanými pracovníky. Funkční přístup vede k dělení práce s důrazem na jednoduché činnosti. To vede k rozdělení práce mezi organizační jednotky, které jsou rozdělené na základě odborností (funkcí).
 • Procesní přístup (procesní řízení) - dává do popředí toky činností jdoucí napříč organizací, tedy procesy. Procesní přístup je tedy oproti tradičnímu vertikálnímu funkčnímu přístupu založenému na navrhování a změnách formálních organizačních struktur zaměřen více horizontálně - na procesy. Procesní přístup se stal doslova hitem v 90. letech 20. století, kdy se začalo intenzivně hovořit o procesech a reengineeringu a to mimo jiné díky intenzivnímu nástupu moderních informačních a komunikačních technologií, které umožnily radikálnější změny procesů v organizacích.

Základní kostrou procesů v organizaci je produkční proces, který horizontálně prochází napříč celou organizací. Řízení procesů úzce souvisí s jejich optimalizací.

Metody řízení procesů jsou zaměřeny na správné nastavení procesů v určité oblasti nebo celé organizaci a na inovace procesů:

Metody analýzy procesů (analytické techniky, metodiky) jsou zaměřeny na identifikaci a detailní analýzu jednotlivých procesů:

 • Metodika ARIS (prof. A.W.Scheer)
 • Metodika IDEF3
 • Metodika PDT (V.Řepa)
 • Časové snímky

Metody optimalizace, redesignu a reengineeringu procesů jsou zaměřeny na zlepšení procesů v organizaci. V zásadě se dělí na metody skokového zlepšení (reengineering, business process reengineering  - BPR), metody zlepšení nebo změny procesů (improvement, redesign) a metody průběžného zlepšování procesů (continuous improvement), které vycházejí z řízení kvality. Všechny metody obvykle využívají některou z metodik pro analýzy procesů a na zanalyzované procesy následně uplatňují příslušnou formu zlepšení.

Analýza procesů může být prováděna pomocí různých notací (notace v některých případech spojeny s konkrétní metodikou):

Analýzu procesů je možno provádět pomocí různých nástrojů (BPM Business Process Modeling tools):

 • ARIS Business Architect
 • Adonis
 • Process Modeler
 • QPR Process Guide
 • iGrafx Business Process
 • CASEWISE Corporate Modeler
 • FirstSTEP Designer
 • MS Visio
 • Visual Paradigm
 • IBM modeler
 • TIBCO modeler
 • Enterprise Architect

Pro řízení a automatizaci procesů a postupů práce se využívají nástroje (BPM Business Process Management):

 • Adobe Lifecycle
 • IBM Process Server
 • Oracle Business Process Management
 • Microsoft SharePoint
 • JBoss / jBPM
 • FileNet BPM
 • Lotus Domino workflow

Základní pojmy v oblasti řízení procesů:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
7
0
Poslední aktualizace: 14.10.2013
cs | de | en | sk

Vybrané příspěvky k tématu :