ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Řízení požadavků (Requirements Management)
Řízení požadavků je proces posuzování, schvalování, prioritizace a sledování požadavků. Jednoduše co zlepšovat, co vyvíjet, co utlumovat atp.

Řízení požadavků (anglicky Requirements management) je proces posuzování, schvalování, prioritizace a sledování požadavků. Jeho cílem je vytvořit seznam prioritních požadavků, které posunou organizaci k jejím strategickým cílům. Všechny organizace a firmy žijí v neustále proměnném prostředí a tak potřebují umět odpovídat a reagovat na různé podněty a odpovídat na otázky co měnit, co zlepšovat, co chtějí naši zákazníci, co utlumovat, co vyvíjet, co stavět, které produkty měnit atd. Všechny tyto požadavky je třeba koordinovat.

Podněty k požadavkům mohou přicházet od všech zainteresovaných stran, především se však musí jednat o požadavky od zákazníků na změnu nebo zlepšení produktů nebo služeb. Zdrojem požadavků je také firemní strategie.

Řízení požadavků je jeden ze základních procesů, který má vliv na úspěšnost organizace. Pokud jej totiž firma nezvládne dobře (což se týká hlavně velkých firem a korporací), tak se v rozvoji zabývá nepodstatnými věcmi a nedělá podstatné. Má to následně negativní vliv na zisk, protože se vynakládají finanční prostředky na zbytečné věci.

Co v praxi znamená řízení požadavků?

Řízením požadavků můžeme v praxi dělit na rozvojové požadavky, tedy požadavky, na jejichž konci je nový nebo zlepšený produkt, služba nebo proces a na denodenní požadavky od zákazníků na služby a produkty.

Rozvojové požadavky

Řízením se rozumí hlavně jejich prioritizace a koordinace, protože nejrůznější požadavky na rozvoj, změny, rozšiřování služeb jsou ve firmách na denním pořádku, ale rozpočet, zdroje a čas jsou vždy omezené.

Řízení rozvojových požadavků se odehrává na několika úrovních:

  • Business požadavky (Business Requirements) - přicházejí od zákazníků nebo od lidí kteří mají na starosti rozvoj (Business Development). Business požadavky říkají co a proč se má realizovat
  • Uživatelské požadavky (User Requirements) - upřesňují business požadavky - říkají co se má realizovat
  • Funkční požadavky (Functional Requirements) - upřesňují uživatelské požadavky - říkají jak přesně se mají realizovat

Zákaznické požadavky

Jsou požadavky na služby a produkty, nejčastěji formou objednávek, zakázek a podobně.

Zvládnutí řízení požadavků

Úspěšné zvládnutí je ve správně nastaveném systému sběru provozních požadavků, podnětů a problémů a ve správně nastaveném procesu schvalování a koordinace požadavků. Koordinace je důležitá proto, aby opatření nebo projekty spuštěné na základě požadavků “nešly proti sobě”. S řízením, koordinací a prioritizací požadavků se potýkají zejména větší organizace a korporace, kde celý proces prochází mnoha odděleními a vyjadřuje se k němu řada lidí. Menší organizace to řeší lépe často přirozenou cestou a také díky tomu, že schvalovací proces není tak složitý a do rozhodování nepromlouvá velké množství lidí.

Requirements Management Scheme

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.04.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí