ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení nákladů (Cost management)
Řízení nákladů zahrnuje všechny činnosti ve firmě, které směřují k zlepšování efektivnosti a výkonnosti firemních procesů. Jedná se nejen o redukci nákladů ale o celkové efektivnosti firmy.

Řízení nákladů (anglicky Cost Management) zahrnuje všechny činnosti ve firmě, které směřují k zlepšování efektivnosti a výkonnosti firemních procesů a firmy jako celku. Jedná se nejen o redukci nákladů ale o celkové zvyšování efektivnosti firmy.

Je důležité nezaměňovat řízení nákladů a s úspornými opatřeními nebo se snižováním nákladů. Řízení nákladů není jednorázová aktivita či projekt, je to trvalá snaha o dosažení vysoké efektivnosti.

Každá firma či podnikatel má snahu dosáhnout odpovídajícího zisku a také maximalizovat tržní hodnotu své firmy. K tomu vedou v zásadě dvě cesty - buď zvyšováním objemu výkonů (výnosů) nebo snižováním nákladů. Zvyšování výnosů je v podnikání přirozeně lepší cesta. Nikdy se totiž nelze dosáhnout úspěchu pouhý, snižováním nákladů. Tím lze dosáhnout pouze krátkodobých pozitivních efektů, ale ne dlouhodobého a udržitelného růstu firmy. Na druhou stranu pouhém zvyšování výnosů a výkonů také není univerzálně správná cesta. Kromě toho, že sebou nese vždy určité zvyšování dodatečných nákladů, tak ne vždy to podmínky firmy nebo trh dovolují. Firma může narazit na nasycení trhu nebo vstup konkurence. Pro firmy je proto důležité, současně se zvyšováním výnosů “držet na uzdě” také náklady. A právě to je hlavním předmětem řízení nákladů. Dobře zajištěné řízení nákladů často odlišuje úspěšné firmy od těch méně úspěšných.

Hlavním cílem řízení nákladů není dosažení minimálních nákladů ale snižování nákladů při zachování objemu výkonů a kvality poskytovaných služeb nebo výroků. Je to tedy zvyšování efektivnosti výkonů tak, aby bylo dosaženo maximálně možného zisku. Namísto tlaku na co nejnižší náklady je správné řízení nákladů soustředěné na co největší hodnotu za každou vynaloženou korunu.

Jaké jsou hlavní metody a způsoby řízení nákladů?

  • zlepšování organizace práce a zlepšování procesů
  • motivační systém zaměstnanců (zlepšování) a manažerů (zlepšování, kontrola a řízení)
  • používání úspornějších technologií
  • využívání výhodných nástrojů financování nebo daňové optimalizace (outsourcing, leasing, atd.)
  • přiřazování nákladů k nákladovým střediskům (activity based costing, controlling)
  • zvyšování kvality výroby (snižování zmetkovitosti)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.07.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí