ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení bezpečnosti (Security Management)
Řízení bezpečnosti je oblast řízení, která řeší bezpečnost aktiv (zdrojů) v organizaci, tedy jak bezpečnost fyzickou, tak bezpečnost digitální.

Bezpečnost je matka nebezpečí a babička destrukce.

Thomas Fuller

Řízení bezpečnosti (anglicky Security Management, někdy též Corporate Security) je oblast řízení, která řeší bezpečnost aktiv (zdrojů) v organizaci, tedy jak bezpečnost fyzickou tak bezpečnost elektronického světa. Řízení bezpečnosti velmi úzce souvisí s řízením rizik a je zaměřeno na vytvoření či trvalé zajištění takových podmínek, která pomohou předcházet či snížit identifikovaná rizika, vyhnout se problémům a to zejména pomocí různých metod, procedur, směrnic, standardů a nástrojů.

Řízení bezpečnosti je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je zajistit bezpečný provoz a zamezit bezpečnostním rizikům a hrozbám, jako jsou ohrožení či poškození života a zdraví, hmotných a nehmotných aktiv organizace.

Řízení bezpečnosti se z velké části týká zajištění autorizovaného přístupu osob k aktivům organizace (zejména k financím, informacím, movitému i nemovitému majektu). S řízením bezpečnosti úzce souvisí řízení kontinuity činností organizace (Business Continuity Management).

Jakkoliv je bezpečnost zpravidla zajišťována odbornými útvary a odborníky, primárně je součástí každodenní práce vedoucího zaměstnance a statutárního orgánu.

Klíčové okruhy řízení bezpečnosti v organizacích jsou:

Odpovědnost za řízení bezpečnosti má ve velkých a středních organizacích manažer bezpečnosti (CSO). Nejvyšší odpovědnost, za bezpečnost má přirozeně vlastník, statutární orgán a nejvyšší management (top management) organizace.

V řadě větších organizací existuje profese manažera informační bezpečnosti (CISO) zaměřená výhradně na informační bezpečnost či ICT bezpečnost a pro řešení bezpečnosti na korporátní úrovni je určena funkce Vice Presidenta nebo Ředitele korporátní bezpečnosti (Director of Corporate Security).
Velké organizace nebo organizace podnikající v rizikovém prostředí (například banky, pojišťovny) mohou mít ještě další určené specialisty řízení bezpečnosti.

V malých organizacích je odpovědnost za řízení bezpečnosti koncentrována na úrovni statutárního orgánu, protože není efektivní zaměstnávat specializovaného manažera bezpečnosti na plný úvazek.

Sebehodnotící test ochrany informací v organizaci Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 862 uživatelů s průměrným výsledkem 56.3%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: bez časového omezení

Mezi nejznámější metody a metodiky v oblasti řízení bezpečnosti patří:

Mezi analytické techniky použitelné pro identifikaci bezpečnostních rizik lze zařadit:

Rámce a standardy v oblasti řízení bezpečnosti:

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

  • Kryptografie

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.11.2016

Vybrané blogové příspěvky :

Komentáře

Alice Taylor před 7 měsíci

great post. i like it. feeling great when reading your post

run 3

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Happy Space před 3 měsíci

This kind of management knowledge is very necessary. Very useful article posted and letting others to know about this important lesson on management, run 3 unblocked for all

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
reeree space před 3 měsíci

Great manangement skills. Worth reading article on manangement with detailed knowledge, happy wheels online

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
noora noorajns před asi měsícem

wonder full post. i like too read this article. slope unblocked or bonk io unblocked

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
t game před 14 dny

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to. Also, operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, I'm always looking for people to check out my web site.
run 3

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí