ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení (Management)
Řízení (Management) je velmi široký pojem. Řídit znamená „mít pod svým vedením, ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat“.

Řízení (Management) je velmi široký pojem. Řídit znamená „mít pod svým vedením, ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat”.

Jestliže jsou ekonomické organizace (podniky) založené na dělbě práce, pak je logické, že vzájemnou součinnost jednotlivých pracovníků musí někdo organizovat a koordinovat. Také je třeba určovat cíle a kontrolovat jejich dosažení. Takový typ činností je shrnován pod souhrnný název řízení. Často se používá anglický ekvivalent management (je otázkou nakolik je tento pojem převoditelný do češtiny a nakolik se překrývá s pojmem řízení). Existují různé principy a přístupy k řízení.

Peter F. Drucker definuje význam pojmu management takto:

„Proto jsem od samého počátku zastával názor, že management musí být vědním oborem, organizovaným souborem znalostí, jemuž je možno se učit a který je snad možno i vyučovat. Všechny mé nejdůležitější knihy, počínaje Konceptem korporace (1946) a Praxí managementu (1954), se snažily přispět k ustavení takového vědního oboru. Management však není a nikdy nebude vědou v tom smyslu, v jakém se dnes toto slovo ve Spojených státech chápe. Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii. A jakožto samostatný obor je management tím, čemu Němci říkávali Geisteswissenschaft – přestože lepším překladem tohoto nepostižitelného výrazu je pravděpodobně ‚morální věda‘ než v současné době používaný pojem ‚sociální věda‘. Možná že vůbec nejlepším termínem by byl starodávný výraz svobodné umění.“

Management zahrnuje podle Henriho Fayola tyto manažerské činnosti (resp. manažerské funkce):

Související pojmy a metody:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.05.2013

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit