ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení (Management)
Řízení (Management) znamená „mít pod svým vedením, ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat“.

Řízení (běžně se používá anglický pojem Management) znamená mít pod svým vedením, ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat. Je to tedy souhrnný pojem - sada dovedností, technik, metod a principů pomocí kterých se plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje práce lidí a to tak, aby bylo dosaženo určených cílů organizace.

Každá skupina lidí, každé podnikání a každá organizace nebo firma potřebuje management. Organizace všeho druhu jsou založené na dělbě práce a pak je tedy logické, že vzájemnou součinnost jednotlivých pracovníků musí někdo organizovat a koordinovat. Také je třeba určovat cíle a kontrolovat jejich dosažení.

Peter F. Drucker definuje význam pojmu management takto:

„Proto jsem od samého počátku zastával názor, že management musí být vědním oborem, organizovaným souborem znalostí, jemuž je možno se učit a který je snad možno i vyučovat. Všechny mé nejdůležitější knihy, počínaje Konceptem korporace (1946) a Praxí managementu (1954), se snažily přispět k ustavení takového vědního oboru. Management však není a nikdy nebude vědou v tom smyslu, v jakém se dnes toto slovo ve Spojených státech chápe. Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii. A jakožto samostatný obor je management tím, čemu Němci říkávali Geisteswissenschaft – přestože lepším překladem tohoto nepostižitelného výrazu je pravděpodobně ‚morální věda‘ než v současné době používaný pojem ‚sociální věda‘. Možná že vůbec nejlepším termínem by byl starodávný výraz svobodné umění.“

Management zahrnuje podle Henriho Fayola tyto manažerské činnosti (resp. manažerské funkce):

Existuje mnoho principy, stylů a přístupů k řízení. Základními styly jsou

  • Demokratický styl řízení
  • Liberální styl řízení
  • Autokratický styl řízení
  • Byrokratický styl řízení

V řízení hraje velkou roli leadership - dobrý manažer by měl mít určitou dávku této schopnosti, nebo spíše osobnostního či povahového rysu, který je nezbytný pro vedení ostatních lidí. Vůdcovství je z větší části vrozené, zatímco ostataní části managementu lze tréningem osvojit a získat.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.04.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená