ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Regulační diagram, řídící graf (Control Chart)
Regulační diagram zobrazuje změny určité sledované veličiny v čase. Typicky se používá pro sledování a analýzu procesů.

Regulační diagram (někdy řídící graf, anglicky Control Chart) zobrazuje změny určité sledované veličiny v čase. Typicky se používá pro sledování a analýzu procesů. Jeho horizontální osu tvoří časová linie - mohou to být vteřiny, hodiny, dny, měsíce. Na vertikální osu jsou pak v jednotlivých časových úsecích zanášeny hodnoty sledované veličiny.

K čemu se v praxi používá regulační diagram?

Je to jeden z klíčových nástrojů pro analýzu procesů. Umožňuje posoudit proces statistickým sledováním a hodnocením určitých veličin (např. chybovost) a vyhodnotit, náhodné příčiny variability sledovaných veličin. Stanovená veličina se pravidelně sleduje a výsledky jsou zaneseny do grafu (diagramu). Regulační diagram pomáhá graficky zobrazit, jaký rozptyl má sledovaná veličina a jestli se daří proces udržet v požadovaném stavu a následně vyhodnocovat, co má vliv na odchylky od požadovaného stavu. V diagramu je vždy vyznačena střední hodnota CL (Central Line) horní a dolní regulační meze UCL (Upper Control Line) a LCL (Lower Control Line), mezi kterými by se měla sledovaná veličina pohybovat.
Po každém zanesení veličiny do grafu se provádí rozhodnutí o její povaze, tedy zda je ustálená nebo neustálená. Na základě toho se provádějí korekce daného procesu, tak, aby došlo ke zlepšení.

Regulační diagram tak umožňuje posoudit, jestli je proces statisticky pod kontrolou nebo jestli jsou odchylky nepředvídatelné (tedy mimo naši kontrolu).

Regulační diagram je jedním ze sedmi základních nástrojů zlepšování kvality.

Regulační diagram - ukázka

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.05.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí