ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Řešení problémů (Problem Solving)
Řešení problémů nebo také hledání řešení patří mezi kognitivní schopnosti a dovednosti. Schopnost řešit problémy je (v různé míře) důležitou složkou inteligence každého člověka.

„Houstone, máme problém.“

Jim Lovell

Řešení problémů nebo také hledání řešení patří mezi kognitivní schopnosti a dovednosti a je součástí rozhodování. Schopnost řešit problémy je (v různé míře) důležitou složkou inteligence každého člověka.

Řešení problémů patří mezi manažerské funkce, role i dovednosti. Pro další výklad je důležitý význam pojmů problém a řešení problémů:

  • Problém je „sporná nebo složitější otázka, kterou je třeba řešit
  • Problém je „sporná, nerozřešená otázka, nesnadný úkol, složitá věc
  • Řešit znamená „hledat a nalézat za daných okolností uspokojivou odpověď, vysvětlení, východisko

Syntézou uvedených výkladů získáme definici: „řešení problémů je hledání a nalézání za daných okolností uspokojivých východisek ze situací vyžadujících pozornost a zvládnutí.“

Řešení problému má několik fází, které jsou v odborné literatuře popisovány různě. Dále je uvedena syntéza různých výkladů:

  • Definice problému – je třeba určit, co je problém a jaké by mělo být jeho řešení
  • Analýza problému – je třeba zjistit kdy, kde a proč problém vznikl nebo vzniká
  • Návrh možných řešení – zpracování několika možností řešení problému
  • Výběr řešení – je vybráno nejvhodnější řešení problému
  • Ověření funkčnosti řešení – po aplikaci řešení problému je vyhodnocena jeho účinnost

Řešení problémů v praxi: řešení problémů je každodenní součástí práce manažera. V praxi lze rozlišit problémy známé a problémy nové. Manažer si musí osvojit určité minimální portfolio metod a technik řešení problémů a současně se naučit konzultovat problémy s odborně příslušnými specialisty, případně řešit problémy pomocí práce ve skupině či týmu.

Mezi techniky řešení problémů patří:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.12.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená