ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Rentabilita, návratnost investice - ROI (Return on Investment)
Rentabilita investic (Return on Investment), obvykle se používá zkratka ROI, je pojem, který označuje celkový zisk z investice.

Rentabilita investic (anglicky Return on Investment, zkratka ROI), také návratnost investic, produktivita investic, rentabilita vloženého kapitálu či rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, obvykle se používá jen zkratka ROI označuje celkový zisk z vynaložené Investice (Investment). Jedná se o jeden ze základních ukazatelů měření návratnosti a efektivnosti investic, používá se pro hodnocení hospodářských středisek nebo investičních záměrů.

Jak se vypočítá ROI?  

ROIEBIT / (Celková aktiva - Krátkodobé cizí zdroje (Short-term Liabilities))

ROIEAT / (Celková aktiva - krátkodobé cizí zdroje)

Ukazatel je obdobou rentability aktiv (ROA), výpočet se od ní liší jmenovatelem, ve kterém je jen dlouhodobě investovaný kapitál namísto celkových aktiv.

K čemu se v praxi používá výpočet ROI?  

Povědomí o tom, za jak dlouho nebo jestli vůbec se investované prostředky vrátí je jednou ze základních otázek při hodnocení nějaké investiční akce či projektu. Finanční prostředky a úsilí vložené do nákupu, vytvoření nebo zlepšení nějaké existující technologie, infratruktury nebo vzdělání pracovníků se musí nějakým způsobem pozitivně odrazit v ekonomice provozu firmy v následujících letech. Ne vždy je výsledek spočítatelný a vyjádřitelný přímými finančními prostředky pomocí ROI. Přínosy některých investic mohou mít nepřímo měřitelný potiviní efekt (například pozitivní obraz firmy na pracovním trhu nebo vyšší spokojenost a loajalita zaměstnanců). Efekty celé řady investic mohou být špatně měřitelné proto, že jsou rozloženy do velmi dlouhého časového obdbobí.

Návratnost investic potřebuje znát také  CFO (finanční ředitel) ve finanční analýze při analýze poměrových ukazatelů.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.01.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí