ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Regulace finančních trhů
Regulace je soubor pravidel a norem, které upravují fungování finančních institucí, jejichž hlavním cílem je zvýšení finanční stability a ochrana klientů.

Finanční trh je v  celosvětovém měřítku jedním z nejdůležitějších segmentů ekonomiky. Představuje vlastně jakýsi „krevní oběh“, kterým proudí peníze mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. Globální hospodářská a finanční krize, která propukla v září 2008, zvýšila úsilí věnované regulaci finančních služeb.

Regulace je soubor pravidel a norem, které upravují fungování finančních institucí, jejichž hlavním cílem je zvýšení finanční stability a ochrana klientů. Regulace může mít různé podoby od informačních požadavků k přísným opatřením jako například kapitálové požadavky.  Na druhé straně dohled je procesem navrženým k dohlížení na finanční instituce, aby se zajistilo, že budou pravidla a normy správně používány. V praxi jsou regulace a dohled vzájemně propojeny a proto je třeba posuzovat je společně. 

Regulace a dohled probíhá většinou na dvou úrovních - národní (zajišťují národní organizace, v mnoha případech centrální národní banky) a mezinárodní. Mezinárodní organizace vydávající příslušné standardy mají pouze poradní funkci. V rámci Evropské unie jsou přijaty vlastní regulační principy, které musí být zapracovány do legislativ jednotlivých členských států EU. Tato doporučení ale ve většině případů vychází z doporučených standardů světových regulatorních orgánů. 

Mezinárodní regulace finančních služeb se týká především tří oblastí finančního trhu:

  • Bankovnictví - mezinárodní poradní instituce Basilejský výbor pro bankovní dohled , vydal regulatorní standard Basel III
  • Pojišťovnictví - mezinárodní poradní organizace IAIS (International Association of Insurance Supervisors) a IADI (International Association of Deposit Insurers)
  • Cenných papírů - mezinárodní poradní organizace IOSCO (International Organization of Securities Commissions) 

Kromě IOSCO  mají tyto organizace sídlo v Basileji (Švycarsko) v sídle Banky pro mezinárodní platby (BIS - Bank for international Settlements).

Pod záštitou Basilejského výboru pro bankovní dohled, IAIS a IOSCO vzniklo Společné fórum, které se zabývá společnými otázkami týkající se bankovnictví, pojišťovnictví a oblasti cenných papírů, včetně regulace finančních konglomerátů.

Související pojmy a metody:

Související instituce:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.09.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí