ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Metodikou se rozumí formalizovaný popis pracovní postupu. Rámec (Framework) je mnohem širší než metodika, na rozdíl od ní definuje jednotný pojmový a významový prostor a slouží jako kostra nebo vodítko k budování něčeho (například metodiky, aplikace, systému…).

Metodikou se nazývá popis postupu nějaké pracovní činnosti - doporučený pracovní postup, který může být více či méně formalizovaný. Některé metodiky mají jména a naprosto pevnou strukturu, jiné jsou velmi volné. Metodika může být i ucelená a propracovaná sada dílčích postupů či návodů. Může se vztahovat k jakékoliv metodě řízení nebo analytické technice – popisuje jejich použití či využití. Obvykle proto představuje know-how využití dané metody a může pomáhat při řízení nebo při analýze.

Rámec (Framework) je mnohem širší než metodika, na rozdíl od ní definuje jednotný pojmový a významový prostor a slouží jako kostra nebo vodítko k budování něčeho (například metodiky, aplikace, systému…). Rámce sjednocují pojmosloví (terminologii) a obsahují referenční modely. Existují rámce jak pro analýzu, tak pro řízení.

Hranice mezi nimi není vždy zřetelná, pevná a nelze ji jednoznačně popsat. Metodiky i rámce mohou být obecné nebo úzce zaměřené na jednu oblast (specifické).

Rámce v oblasti řízení kvality:

Rámce v oblasti IT (procesy, řízení):

Rámce a metodiky v oblasti projektového řízení:

Rámce v oblasti řízení rizik:

Rámce v oblasti řízení nebo analýzy organizace:

Rámce v oblasti Enterprise Architecture:

 • CIMOSA
 • C4ISR Architecture Framework
 • TOGAF
 • DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) (US Department of Defense)
 • MoDAF (Ministry of Defence Architecture Framework) (UK Government)
 • E2AF (Extended Enterprise Architecture)
 • FEA (Federal Enterprise Architecture)
 • GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology)
 • 8 Omega Framework
 • PEAF (Pragmatic EA)
 • TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)
 • TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework)
 • Zachman Framework
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená