ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Půjčka (Loan)
Půjčka je poskytnutí peněz nebo něčeho jiného na předem stanovenou dobu.

Půjčka (anglicky Loan) je poskytnutí peněz nebo něčeho jiného na předem stanovenou dobu. Půjčka vzniká mezi dvěma osobami - jednotlivci nebo organizacemi (právnickými osobami). Ten kdo půjčuje se označuje jako věřitel (anglicky creditor, lender), ten, kdo si půjčuje je dlužník. (anglicky debtor, borrower).

Co znamená půjčka v praxi?

Půjčkou vzniká dluh mezi půjčovatelem a vypůjčovatelem, který má vypůjčovatel splatit. K tomu navíc za poskytnutí půjčky platí úrok. Mohou existovat i půjčky bezúročné.
Půjčka může vzniknout na základě ústní nebo písemné dohody. Legislativa většiny vyspělých států upravuje podmínky poskytování půjček, takže nesplacení půjčky nebo jiné nedodržení podmínek má právní důsledky.

Při poskytování půjčky jsou důležité tyto náležitosti:

  • způsob poskytnutí (jakým způsobem bude předmět půjčky předán)
  • předmět půjčky
  • doba půjčky
  • odměna (úrok)
  • způsob vrácení půjčky (jakým způsobem bude předmět půjčky vrácen)

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.11.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená