ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Životní cyklus výrobku nebo služby (Product or Service Lifecycle)


Související publikace


List_thumb_zajisteni-kvality-v-zivotnim-cyklu-produktu
Publikace je určena jako ideální předloha při etablování/zlepšování procesu managementu reklamací v organizaci. Je vhodná i jako podklad pro interní výcvik pracovníků podílejících se na realizaci tohoto procesu. Standardizace tohoto procesu, a zvláště pak definování společného nástroje předávání dat usnadňuje komunikaci jak dodavateli, tak zákazníkovi. Rozšířený a všeobecně známý postup dokumentování zpracování reklamací formou zprávy 8D (8D-report) je z pohledu managementu reklamací dílčí součástí celého procesu.
List_thumb_the-memory-jogger-ii
Kapesní průvodce nástroji pro neustálé zlepšování a efektivní plánování. Účelem této příručky je pomoci vám a všem pracovníkům ve vaší organizaci zlepšit každodenní postupy, systémy, kvalitu, náklady a zisky související s vaší prací. Cestou k tomu je zavést proces neustálého zlepšování a sdílení filozofie a nástrojů, které jsou pro toto pracovní úsilí podstatné.
List_thumb_
Nové, dvanácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení na světě je považováno za nejlepší vydání této "bible" marketingu dosud.
List_thumb_
V knize se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření a vztahy mezi nimi) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy.