ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

VDA 6.1


Související publikace


List_thumb_standard-vda
Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949. Publikace nabízí model sestavení specifických požadavků zákazníka (CSR – Customer Specific Requirements) na bázi struktury normy ISO/TS 16949 (případně struktury ISO 9001).
List_thumb_vda-1-dokumentovani-a-archivace
Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik. I když záznamy o kvalitě a jejich archivací nemůže být dosaženo zlepšení kvality (jsou pouze dokumentovaným zachycením dosažené úrovně kvality), organizace z různých důvodů, jako jsou audit, zpětné povolávání, odpovědnost za produkt, právní požadavky atd., chtějí nebo musejí vést důkazy o tom, že systém managementu kvality funguje a že jsou vyráběny pouze produkty, které splňují všechny požadavky.
List_thumb_vda-14-preventivni-metody-managementu-kvality-v-oblasti-procesu
Tento svazek VDA má pomoci k dosažení větší jistoty při výběru a používání preventivních metod managementu kvality. Na základě výsledků rozsáhlých mezinárodních průzkumů vyvinul příslušný pracovní tým VDA postup, který umožňuje jak vhodný výběr metody pro daný případ použití či řešení problému, tak odhad efektu.
List_thumb_vda-192-technicka-cistota-pri-montazi
Prostředí, logistika, personál a montážní zařízení. Obsah tohoto svazku byl vypracován v rámci dvouletého úsilí průmyslového sdružení s názvem „Čistota montáže" (Montagesauberkeit – MontSa; pracovní skupina 19.2). Byly využity jak dlouholeté zkušenosti zapojených firem, tak výsledky rozsáhlých průzkumů, které byly v rámci tohoto průmyslového sdružení provedeny.
List_thumb_vda-2-zajistovani-kvality-pred-seriovou-vyrobou
Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF). V tomto pátém vydání byl postup uvolňování výrobního procesu a produktu (PPF) zcela nově strukturován, s cílem popsat požadavky na nové nebo změněné rozsahy dodávek externího nebo vnitropodnikového původu.
List_thumb_vda-5-vhodnost-kontrolnich-procesu
Vhodnost měřicích systémů. Vhodnost procesů měření a kontroly. Rozšířená nejistota. Posuzování shody. Tento svazek VDA je určen pro posouzení vhodnosti měřicích systémů a procesů měření. Vhodnost je určena ve vztahu k nejistotě měření. Svazek obsahuje podrobný návod na výpočet a množství vyřešených příkladů.
List_thumb_vda-51-inline-merici-technika-pro-zpetne-sledovani-ve-stavbe-karoserii
Příručka navazuje na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů. Výpočet nejistot měření a vhodnosti kontrolních systémů a procesů konkretizuje do výroby karosářských dílů se zvláštním zřetelem k kontrolním procesům s použitím automatizovaných a bezkontaktním kontrolních zařízení. Výpočty jsou doplněny ukázkovými příklady.
List_thumb_vda-52-vhodnost-procesu-zkouseni-utahovaciho-momentu-sroubovych-spoju
Příručka navazuje na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů a zaměřuje na šroubové spoje. V příručce je uvedena stručná teorie předepjatých šroubových spojů a postup pro stanovení nejistoty měření a vhodnosti kontrolních systémů a procesů. Výpočty jsou doplněny ukázkovými příklady.
List_thumb_vda-6-zaklady-auditu-kvality
Pokyny pro certifikace podle VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 na základě ISO 9001. 5. přepracované vydání nahrazuje od 1. ledna 2009 čtvrté vydání svazku VDA 6 “Základy auditů kvality – auditování a certifikace” z roku 2006. Stanoví pokyny/požadavky pro certifikaci podle směrnic VDA.
List_thumb_vda-61-audit-systemu-managementu-jakosti
Podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 9004-1. Toto 4. vydání z roku 2003 je obsahově identické s dřívějším vydáním z roku 2000, byly v něm ale uvedeny reference na DIN EN ISO 9001 (vydání 12/00) a pojmy podle DIN EN ISO 9000 (vydání 12/00).
List_thumb_vda-63-audit-procesu
Na tomto novém vydání je založen také nový modulový vzdělávací program VDA QMC pro auditory procesu první stranou, druhou stranou i pro certifikační auditory.
List_thumb_vda-64-audit-systemu-managementu-kvality
Toto vydání na rozdíl od předcházejícího staví ve svém členění na ISO 9001:2000 a opírá se o ISO/TS 16949; proto požadavky už nejsou formulovány jako otázky, které součastně strukturují auditování a hodnocení.
List_thumb_vda-65-audit-produktu
Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou požadavky ISO/TS 16949. Zkušenosti při zavádění těchto požadavků připouštějí různé možnosti výkladu při vymezování definice auditu produktu a rekvalifikačních zkoušek. Tato příručka dává doporučení k tomuto vymezení.
List_thumb_vda-67-audit-procesu
Příručka je návodem na provádění interních a externích auditů procesu realizace kusové výroby. Má sloužit jako podklad ke školení, tréninkovým aktivitám i jako pracovní návod pro auditory procesu a pro podniky, které například ještě nemají žádné zkušenosti s audity procesu.
List_thumb_vyroba-a-dodavani-produktu
Tato publikace slouží jako výchozí základna pro zjišťování, stanovování, sledování, dokumentování a archivaci zvláštních charakteristik. Jako model procesu byl zde použit model podle publikace VDA „Vznik produktu, zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“.