ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Statistika (Statistics)


Související publikace


List_thumb_statisticke-metody-rizeni-jakosti
Publikace poskytuje ucelený obraz o možnostech využití statistických nástrojů ve všech základních oblastech managementu kvality, včetně přístupů a metod popsaných v technických normách, především z oblasti aplikované statistiky a spolehlivosti. Cílem je seznámit širší odbornou veřejnost se statistickými přístupy a nástroji, a to nejen z hlediska metodického, ale i z hlediska výpočetní softwarové podpory s využitím Microsoft Excelu, který je přístupný ve většině podniků a organizací.
List_thumb_zaklady-statistickeho-mysleni
Tato publikace vznikla na základě dlouholetých zkušeností autora z výuky statistických metod pro řízení kvality. Jejím cílem je vysvětlit funkci základních nástrojů matematické statistiky a ukázat, že matematická statistika není pouze návod na zpracování dat, ale že je to vědecky podložený přístup k realitě, který se snaží pochopit náhodu, jež nás každodenně doprovází, a umožňuje nám se s rolí náhody v našem životě vyrovnat, či dokonce ji využívat.