ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Psychologie (Psychology)
Psychologie je vědní disciplína, která se zabývá lidskou kognicí, prožíváním a chováním. Patří mezi sociální a humanitní vědy, v poslední době se v ní hodně prosazuje i přírodovědný aspekt.

„Psychologie nemá žádný ústřední problém; spíše, než bychom povyšovali vnímání nebo učení nebo řešení problémů na model pro celou psychologii, musíme uznat, že psychologie je tak široká jako lidská mysl a stejně tak různorodá.“

William Kessen & Emily C. Cahanová

Psychologie (Psychology) je vědní disciplína, která se zabývá lidskou psychikou (psyche)  - především lidským myšlením (přesněji kognicí), prožíváním a chováním. Patří mezi sociální a humanitní vědy, v poslední době se v ní hodně prosazuje i přírodovědný aspekt (zejména v neuropsychologii).

Saul Kassin ji definuje jako: „vědecké studium chování a mysli.“

Rita L. Atkinson jako: „vědecké studium chování a duševních procesů.

Psychologie tedy zkoumá lidské chování, jeho vznik, důvody, determinanty (například motivy a postoje). Dále zkoumá lidskou kognici - například myšlení, paměť nebo rozhodování a řešení problémů, ať už jsou úspěšné, nebo selhávající. Dále zkoumá lidské prožívání - emoce, nálady, pocity apod.

Základní cíl psychologie je popsat, vysvětlit a pokud možno dokázat předvídat lidské myšlení, prožívání, jednání a chování. V prostředí organizace se tento cíl dále rozšiřuje na schopnost popsané jevy ovlivňovat způsobem žádoucím pro organizaci a pro dosahování jejích cílů – tedy žádoucím způsobem formovat lidské myšlení a prožívání tak, aby vyústilo v pro organizaci žádoucí chování a jednání.

Psychologie se dělí na teoretické a aplikované obory. Mezi teoretické obory, které mají význam pro management, patří obecná psychologie a psychologie osobnosti.

Téma lidé v organizacích je doménou aplikovaného oboru psychologie práce a organizace. Jedním z jejích  klíčových témat je motivace a motivování zaměstnanců. Obecně se psychologie práce a organizace zabývá vztahem lidské psychiky, práce a pracovních podmínek a jejich vlivu na pracovní výkon. Součástí psychologie práce je také hodnocení pracovních předpokladů – osobnosti, schopností, dovedností, inteligence, zkušeností apod.

Za datum vzniku psychologie bývá obvykle považován rok 1879, kdy německý profesor Wilhelm Wundt založil v Lipsku první psychologickou laboratoř.

Psychologie je zajímavá tím, že řeší celou řadu témat a zahrnuje celou řadu škol a přístupů, které se v jejím vývoji objevovaly nejen sekvenčně za sebou, ale i souběžně vedle sebe. Díky tomu je často řazena mezi multiparadigmatické obory.

Psychologie (předmět)

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí