ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Provozní úvěr (Operating loan)
Provozní úvěr je určený k financování provozních potřeb firmy, tedy k pokrytí krátkodobých výkyvů v příjmech, k nákupu materiálu, zboží a podobně.

Provozní úvěr (anglicky Operating loan) je určený k financování provozních potřeb firmy, tedy k pokrytí krátkodobých výkyvů v příjmech, k nákupu materiálu, zboží a podobně. Provozní úvěry zajišťují většinou banky v rámci svých bankovních služeb pro firmy.

Co je charakteristické pro provozní úvěr?

  • Je typicky krátkodobý - v horizontu týdnů, maximálně měsíců.
  • Bývá neúčelový - firma sama rozhoduje, na co finanční prostředky použije. Například investiční úvěr je naopak zpravidla vázaný pouze na předmět investice.
  • Bývá nezajištěný - respektive s určitým limitem, finančním stropem, který určí banka na základě historie firmy, jejího obratu, bonity a podobně. To je typické například pro kontokorentní úvěr.
  • Administrativní a finanční náročnost schválení úvěru je významně menší než u investičních úvěrů, banky si účtují částky buď v řádu tisíců korun, nebo poskytují provozní úvěr v předem schváleném finančním rámci a pak je administrace firmy se schvalováním úvěru nulová
  • V případě ručení se používá směnka

Typická výše provozního úvěru je od statisíců po několik milionů korun. Může být ale i vyšší, což závisí na obratu firmy.

Jaké existují druhy provozních úvěrů?

Nejčastější formou provozního úvěru jsou:

  • Provozní bankovní úvěr je sjednávaný na určitou dobu se splátkovým kalendářem
  • Kontokorentní úvěr - je ideální pro vykrývání výkyvů v cashflow (provozním kapitálu); patří mezi drahé způsoby financování, protože firma platí vysoké úroky; je sjednávaný jako úvěrový rámec s průběžným čerpáním
  • Factoring se používá na financování (odkup) zásob a pohledávek
  • Forfaiting je používaný pro financování dlouhodobých pohledávek ve větších objemech

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.05.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí