ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Provozní efektivnost (Operational efficiency)
Provozní efektivnost je schopnost firem fungovat na denní bázi nákladově efektivním způsobem, tedy úsporně a zároveň kvalitně.

Provozní efektivnost (anglicky Operational efficiency) je schopnost firem fungovat na denní bázi nákladově efektivním způsobem. Tedy tak, aby procesy byly úsporné a zároveň jejich výstupy byly kvalitní. Není to tedy šetření za každou cenu, ale je to snaha o co nejlepší poměr cena-výkon. Vysoká provozní efektivnost přispívá vyšším ziskům, protože firma má nižší provozní výdaje.

Provozní efektivnost nesmí ohrozit kvalitu výrobků nebo služeb, které firma poskytuje. Důraz je zároveň na to, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání nebo jiné nákladové neefektivnosti. Ta může vznikat celou řadou důvodů a příčin, které ve svém důsledku zvyšují provozní náklady. K tomu dochází buď přímo nebo nepřímo. Přímé zvyšování nákladů je takové, kde dochází k přímým výdajům - například v důsledku drahého dodavatele služeb, vysoké cestovní náklady a podobně. To lze odhalit a napravit snadněji než nepřímou neefektivnost, ke které nejčastěji dochází “neviditelně” a vzniká v důsledku neefektivních procesů a špatného řízení.

Jaké jsou typické důvody provozní neefektivnosti?

  • Špatná organizace práce
  • Špatně nastavené procesy
  • Špatné pracovní pomůcky
  • Špatný nebo nevhodně vybraný podnikový software
  • Špatně vybraný dodavatel

Jak zvýšit provozní efektivnost?

Především je důležité umět zjistit, kde je firma neefektivní nebo kde vynakládá na provoz větší prostředky, než je třeba. Firmy, které mají velké výnosy s vysokou marží svoji provozní efektivnost neřeší tolik, jako firmy s nízkými maržemi, které jsou okolnostmi nucené být vysoce efektivní. Stejně tak v období hospodářské krize nebo útlumu se provozní efektivnost dostává obecně více do popředí než v období všeobecného hospodářského růstu.

Asi nejlepším způsobem, jak může firma zjistit svoji provozní efektivnost je srovnání s konkurencí pomocí benchmarkingu.

Podívejte se na doporučené řešení

Provozní efektivnost můžete zvyšovat buď průběžně tím, že máte správně nastavené principy řízení a vhodné metody trvalého zlepšování (například SixSigma, Kaizem, PDCA) nebo jednorázovými metodami typu procesní audity, personální audity, jednorázové snižování nákladů a podobně. Praxe jednoznačně ukazuje, že jednoznačně lepší výsledky přináší metody trvalého zlepšování}.

Snižování nákladů může probíhat celou řadou metod - nemusí jít jen o snižování personálních nákladů, ale například dobrým využíváním zdrojů, pořizováním vybavení, které má vysoké RAMS, tedy vysokou spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.08.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí