ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Protiopatření (Countermeasures)
Protiopatření (nebo jen opatření) je cokoliv, co je navrženo za účelem snížení rizik, zvýšení kvality, výkonnosti nebo bezpečnosti. Může to být změněný proces, technický prostředek, organizační opatření nebo změna postupu.

Protiopatření (anglicky Counter-measures), někdy jen opatření, je cokoliv, co je navrženo za účelem snížení rizik, zvýšení kvality, výkonnosti nebo bezpečnosti. Opatření vychází na základě předchozí provedené analýzy, pozorování nebo zkušenosti. Opatření jsou součástí dlouhodobého cyklu řízení (viz PDCA) - opatření vznikají na základě reality a pomáhají zlepšovat fungování v budoucnu.

Kde a jak se využívá protiopatření v praxi?

Protiopatření být v praxi například změněný proces, zavedený technický prostředek, organizační opatření nebo změna postupu či zavedená směrnice.

Protiopatření v řízení kvality

Řízení kvality, ať již probíhá dle ISO norem, principů SixSigma, Kaizen, TQM nebo stupňů zralosti je založeno na identifikace nějakých opatření. Zde se tedy protiopatření soustředí na vše, co pomáhá zvýšit kvalitu, respektive odstranit nekvalitu snížení. Seznam opatření kvality vychází ze zkušeností, analýzy, pozorování nebo z provedeného auditu.

Protiopatření v řízení rizik

V řízení rizik se jako protiopatření označuje cokoliv co je navrženo za účelem snížení hrozby a zranitelnosti a tedy snížení budoucího rizika. Reaguje se tím na možné hrozby či zranitelnost aktiv na základě předchozí analýzy rizik. Vzhledem k tomu, že cílem opatření je snížení možné škody (tedy finanční efekt), je třeba každé opatření posoudit z pohledu jeho efektivnosti, respektive posoudit zdali se vyplatí - porovnat jeho náklady a náklady jím eliminovaného rizika. To v praxi posuzuje obvykle Manažer rizik, pro finančně významná společně s finančním ředitelem. V případě dílčích opatření je pak rozhodnutí v pravomoci jednotlivých pracovníků. Opatření buď mohou chránit aktiva nebo pomáhají detekovat blížící se hrozbu.

Protiopatření v řízení bezpečnosti

V řízení bezpečnosti se jako protiopatření označuje cokoliv co je navrženo za účelem zvýšení bezpečnosti a odstranění bezpečnostních hrozeb.

Protiopatření v řízení výkonnosti

V řízení výkonnosti jsou opatření soustředěna na procesy, technické prostředky, pracovní postupy nebo lidskou práci, která může způsobovat efektivnost a tím zvyšovat náklady.

Související pojmy a metody:

Související profese:

  • CRO (Chief Risk Officer)
  • Manažer rizik

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.02.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí