ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Prostorová optimalizace
Prostorová optimalizace rozmístění středisek služby znamená usilování o co nejúčelnější, nejhospodárnější a nejefektivnější pokrytí prostoru určitou službou při dodržení určitých kvalitativních parametrů služby.

Prostorová optimalizace rozmístění středisek služby znamená usilování o co nejúčelnější, nejhospodárnější a nejefektivnější pokrytí prostoru určitou službou při dodržení určitých kvalitativních parametrů služby.

Je jasné, že jednotlivé parametry služby významně ovlivňuje prostorové rozmístění středisek služby v daném území. Jde především (ovšem nikoli výhradně) o tyto souvislosti:

  • Kvalita – z prostorového hlediska je rozmístěním středisek služby ovlivněna časová dostupnost služby a z ní vyplývající spokojenost či nespokojenost zákazníků
  • Hospodárnost – je ovlivněna počtem středisek v řešeném území – čím větší počet středisek bude, tím větší pravděpodobně bude spotřeba zdrojů
  • Efektivita – jde o vybalancování nákladů na straně poskytovatele (spotřeba zdrojů) a přínosů na straně zákazníka (minimalizace času stráveného na cestě)
  • Účelnost – služba obvykle plní svůj účel pouze při dodržení určité kritické hodnoty časové dostupnosti

Prostorová optimalizace v praxi: Optimalizace se provádí pomocí zpracování různých scénářů v geografickém informačním systému (GIS) tak dlouho, dokud nedojde k rozumnému vybalancování všech čtyř výše uvedených parametrů služby.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.01.2017

Komentáře



Do diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí