ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Projektové řízení (Project-Based Management)
Projektové řízení (Projektově-orientované řízení, Project-Based Management, Project-Oriented Management) je označení pro styl řízení, který je založen na tom, že pracovní úkoly jsou rozdělovány do týmů a projektů a jsou řízeny v ucelených, unikátních časových a úkolových celcích.

Projektové řízení (Projektově-orientované řízení, Project-Based Management, Project-Oriented Management) je označení pro styl řízení, který je založen na tom, že pracovní úkoly jsou rozdělovány do týmů a projektů a jsou řízeny v ucelených, unikátních časových a úkolových celcích.

Jak vypadá projektové řízení v praxi?

Projektové řízení je svým způsobem opakem procesního řízení , které se zaměřuje na opakovatelné sady činností a úkolů. Projektové řízení se oproti tomu uplatňuje se pro unikátní (co do obsahu i rozsahu) akce a zaměřuje se na dosažení výsledku v týmu lidí (projektový tým). Není tedy typické pro opakované a rutinní procesy. Projektový styl řízení se uplatňuje prakticky ve všech odvětvích a ve všech situacích, kde je třeba vysoké produktivity a soustředěnosti pracovního týmu na konkrétní cíl.

Projektově orientované řízení se používá například v kusové (zakázkové) výrobě. Je typické pro řízení velkých investičních projektů, často investičních a rozvojových akcí v organizacích. (např. realizace strategického konkrétního strategického cíle, zavedení nějaké změny v organizaci, ale lze jej uplatnit například také v sériové výrobě, kde mohou pracovat konkrétní týmy jednotlivých konstrukčních celků na projektové bázi.

Jaké jsou nejčastěji používané metody řízení projektů?

Přístupů a metod k řízení projektů je více, vždy se musí použít ten nejvhodnější pro daný projekt, pro danou situaci.

  • Tradiční řízení projektu je nejčastěji používané a nejvhodnější pro malé týmy a malé projekty, kde jednotliví členové týmu pracují realtivně nezávisle na sobě, tedy nejsou závislé a nemusí nutně čekat na výstupy jiných členů týmu. Tradiční pojemtí je založené na naplánování a rozdělení výstupů projektu do projektových úkolů a monitoringu jejich plnění. V průběhu projektu projektový manažer řídí a koordinuje všechny aktivity členů projektu.

  • Vodopádové řízení projektu je odvozené od tradičního. je vhodné pro více strukturované projekty, kde jednotlivé práce a výstupy projektu na sebe navazují a tedy vyžadují pečlivější plánování (viz Vodopádový model). Vodopádový model je hodně založený na plánování aktivit a jeho nejznámějším výstupem je Ganttův diagram, pomocí kterého se aktivity plánují a koordinují.

  • Řízení projektu založené na kritické cestě je založené na teorii omezení, a využití metody CPM, které se uplatňuje při plánování projektu. Je to v podstatě ještě propracovanější verze vodopádového přístupu. Plánování je tvrdě založeno na odhadech trvání úkolů a jejich vzájemných závislostech. Výpočty kritického řetězce jsou zaměřené na zrychlení činností a úkolů na projektu.

  • Řízení projektu pomocí metody PERT je vhodné pro rozsáhlé projekty ve výrobě a vývoji. Používá se často v kombinaci s metodou CPM. Díky využité metody PERT mohou projektoví manažeři rozlišovat mezi událostmi (events) a aktivitami (úkoly) a přístup tak umožňuje vytvořit kvalitní plán i rozpočet.

  • Řízení projektu založené na kritickém řetězci (viz CMM) spojuje metody PERT a CPM. Používá se ve výrobních firmách a je vhodná pro projekty, kde je třeba prioritizovat úkoly podle dostupnosti zdrojů a to s minimaliací času na dokončení řetězce úkolů. Zohledňuje dostupnost zdrojů i řetěz aktivit nutných k dokončení projektu. comparison to Waterfall, which is ideal for teams that need a clear, fixed plan).

  • Agilní přístupy k řízení projektů jsou téměř opakem výše uvedených přístupů. Jsou vhodné pro projekty, u kterých je velmi těžký odhad a plánování všech jejich aktivit dopředu a kde je třeba rychlost a pružnost. Namísto důkladného plánu dochází k postupnému zpřesňování v průběhu projektu, kde se hledá nejlepší cesta vzhledem k okolnostem, stavu atd. Typicky se používají se ve vývoji software, našli svoje uplatnění ale i v dalších odvětvích. Jejich výhodou je rychlý a kontinuální vývoj a reakce na výstupy a zkušenosti uživatelů či zákazníků. Používají k tomu rychlé projektové cykly (tzv. sprinty). Mezi agilní metodiky patří SCRUM, Extrémní řízení projektu.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.05.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí