ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Prognózování (Forecasting)
Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje společnosti, ekonomiky, odvětví, životního prostředí apod. Cílem je získat představu o budoucím stavu, která je založená na racionálních způsobech předvídání.

„Předpovědi jsou ošidné, zvlášť když se týkají budoucnosti.“

Niels Bohr

Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje organizace, společnosti, ekonomiky, odvětví, životního prostředí apod. Cílem je získat představu o budoucím stavu, která je založená na racionálních způsobech předvídání. Získané předpovědi mají velký význam pro strategické řízení, řízení rizik a plánování.

Prognózování používá celou řadu prognostických metod a technik prognózování, které se dělí do zhruba tří základních skupin:

 • Analýza 5F (Porter)
 • Statistické metody a techniky

  • Statistické metody prognózování trendů
  • Časové řady

   • ARIMA modely,  SARIMA modely, SAR modely, SMA modely, SARMA modely
   • Box-Jenkins metoda
   • Modely náhodných procházek
   • Modely klouzavých průměrů (MA)
   • Autoregresní modely (AR)
   • Smíšené procesy (ARMA)
  • Regresní modely, Regresní analýza
  • Strukturální analýza
  • Párová a vícenásobná korelace
  • Speciální metody (např. obalové křivky, exponenciální vyrovnávaní atd.)
 • Expertní a kvalitativní prognostické metody

  • Delfská metoda (Delphi)
  • Trend Impact Analysis (TIA)
  • Brainstorming
  • Brainwritting
  • Vyhodnocování expertních odhadů
  • Extrapolace
 • Participativní metody
 • Metody založené na scénářích 

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.10.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí