ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Prognózování (Forecasting)
Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje společnosti, ekonomiky, odvětví, životního prostředí apod. Cílem je získat představu o budoucím stavu, která je založená na racionálních způsobech předvídání.

„Předpovědi jsou ošidné, zvlášť když se týkají budoucnosti.“

Niels Bohr

Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje organizace, společnosti, ekonomiky, odvětví, životního prostředí apod. Cílem je získat představu o budoucím stavu, která je založená na racionálních způsobech předvídání. Získané předpovědi mají velký význam pro strategické řízení, řízení rizik a plánování.

Prognózování používá celou řadu prognostických metod a technik prognózování, které se dělí do zhruba tří základních skupin:

 • Analýza 5F (Porter)
 • Statistické metody a techniky

  • Statistické metody prognózování trendů
  • Časové řady

   • ARIMA modely,  SARIMA modely, SAR modely, SMA modely, SARMA modely
   • Box-Jenkins metoda
   • Modely náhodných procházek
   • Modely klouzavých průměrů (MA)
   • Autoregresní modely (AR)
   • Smíšené procesy (ARMA)
  • Regresní modely, Regresní analýza
  • Strukturální analýza
  • Párová a vícenásobná korelace
  • Speciální metody (např. obalové křivky, exponenciální vyrovnávaní atd.)
 • Expertní a kvalitativní prognostické metody

  • Delfská metoda (Delphi)
  • Trend Impact Analysis (TIA)
  • Brainstorming
  • Brainwritting
  • Vyhodnocování expertních odhadů
  • Extrapolace
 • Participativní metody
 • Metody založené na scénářích 

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.10.2015

Komentáře

peter kewer před 12 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí