ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru

.jpg

Pohled jak zavádět procesní řízení ve veřejném sektoru. Návod pro přípravu organizace na procesní i organizační audit. Kniha je určena zaměstnancům veřejných úřadů, kteří chtějí změnit zaběhnutý způsob řízení, studentům a široké veřejnosti. Text je rozdělen dopěti kapitol, obsahuje charakteristiku procesních přístupů k řízení, zavedení procesního řízení, modelování a zásady, které je třeba dodržovat. (teoretická východiska a praktické příklady)