ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Proces
Proces je postupný tok dějů, stavů, aktivit nebo práce.

Proces je obecný pojem pro postupný tok dějů, stavů, aktivit nebo práce. Proces spotřebovává nějaké zdroje a přetváří vstupy na výstupy. V reálném světě existuje více typů procesů, takže se pojem proces používá v praxi v různých významech. Proto je důležité znát kontext toho o jaké procesu se hovoří, jinak může dojít k nedorozumění.

Jaké existují druhy a typy procesů?

 • Business proces (proces jako tok činností a práce)
 • Produkční proces (proces jako tvorba hodnoty, produktu)
 • Systémový proces (proces jako běh software)
 • Výrobní proces (proces jako tvorba produktu)
 • Technologický proces (proces jako postup výroby nebo tvorby něčeho)
 • Chemický proces (proces jako chemický děj)
 • Termodynamický proces (termodynamický děj)
 • Biologický proces (jako biologický děj)
 • Psychický proces

Podle chování s procesy rozdělují na:

 • Stochastické procesy - u takových procesů není přesně známo jak probíhají, výsledek lze vysvětlit pouze pravděpodobností
 • Deterministické procesy jsou takové, jejichž chování je přesně známo

Jaké jsou společné rysy procesů?

 • jedná o postupný sled aktivit nebo dějů v čase, všechny procesy tedy mají časový rozměr
 • procesy spotřebovávají zdroje
 • procesy přetváří vstupy na výstupy nebo výsledky

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)
Definice procesu českých autorů:

Řepa, V., 2006 definuje proces jako: „Souhrn činností transformujících souhrn vstupů na souhrn výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi nebo nástroje“.

Basl, J., Tůma, M., Glasl, V., 2002: „Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému a v případě větších procesů pravděpodobně z jednoho útvaru do druhého“.

Grasserová, M. a kol. 2008: „Proces chápeme jako strukturovaný sled navazujících činností popisujících tok práce – postup tvorby přidané hodnoty – postupující od jednoho pracovníka ke druhému (v případě složitých procesů z jednoho útvaru do druhého), poskytující měřitelnou službu / výrobek internímu nebo externímu zákazníkovi za předpokladu přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů.“

Petráčková, Krause, 1995, s. 620 jde o „zákonité, postupně na sebe navazující a vnitřně spojené, vzájemně spojené změny jevů, věcí a systémů“. (Zdroj: Akademický slovník cizích slov)

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.09.2018

Komentáře



Do diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí