ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Proces
Proces je postupný tok dějů, stavů, aktivit nebo práce.

Proces je obecný pojem pro postupný tok dějů, stavů, aktivit nebo práce. V reálném světě existuje více typů procesů, takže se pojem proces používá v praxi v různých významech. Proto je důležité znát kontext toho o jaké procesu se hovoří, jinak může dojít k nedorozumění. např.

  • business proces (proces jako tok činností a práce)
  • Produkční proces (proces jako tvorba hodnoty, produktu)
  • Systémový proces (proces jako běh software)
  • Výrobní proces (proces jako tvorba produktu)
  • Technologický proces (proces jako postup výroby nebo tvorby něčeho)
  • Chemický proces (proces jako chemický děj)
  • Termodynamický proces (termodynamický děj)
  • Biologický proces (jako biologický děj)

Podle chování s procesy rozdělují na:

  • Stochastické procesy - u takových procesů není přesně známo jak probíhají, výsledek lze vysvětlit pouze pravděpodobností
  • Deterministické procesy jsou takové, jejichž chování je přesně známo

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)
Definice procesu českých autorů:

Řepa, V., 2006 definuje proces jako: „Souhrn činností transformujících souhrn vstupů na souhrn výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi nebo nástroje“.

Basl, J., Tůma, M., Glasl, V., 2002: „Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému a v případě větších procesů pravděpodobně z jednoho útvaru do druhého“.

Grasserová, M. a kol. 2008: „Proces chápeme jako strukturovaný sled navazujících činností popisujících tok práce – postup tvorby přidané hodnoty – postupující od jednoho pracovníka ke druhému (v případě složitých procesů z jednoho útvaru do druhého), poskytující měřitelnou službu / výrobek internímu nebo externímu zákazníkovi za předpokladu přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů.“

Petráčková, Krause, 1995, s. 620 jde o „zákonité, postupně na sebe navazující a vnitřně spojené, vzájemně spojené změny jevů, věcí a systémů“. (Zdroj: Akademický slovník cizích slov)

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.07.2014

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí