ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Soukromý kapitál (Private Equity)
Private Equity je soukromý kapitál, který může firma použít pro jako jednu z možností financování, přičemž investor získává obchodní podíl na základním kapitálu firmy.

Private Equity je soukromý kapitál, který může podnik použít pro jako jednu z možností financování svých aktivit, pokud nemá dostatek vlastních finančních zdrojů nebo nemůže či nechce získat zdroje jiným způsobem na kapitálovém či peněžním trhu. Kapitál Private Equity je na finančním trhu nabízen fondy a investory, kteří chtějí zhodnotit v podnicích s potenciálem růstu. Private Equity kapitál není kótován na burze cenných papírů, jde obvykle o investici do veřejně neobchodované společnosti. za kterou Investor získává podíl na základním kapitálu podniku.

Po určité, předem stanovené době dochází k prodeji podílu ve firmě. To se nazývá exit a obvykle k němu dochází mezi 3 a 7 lety od investice. Private equity přináší větší riziko ale také zároveň vyšší výnosy.

Kdo investuje formou soukromého kapitálu?

Formou private equity investují soukromí investoři (tzv. business angels), venture kapitálové firmy nebo institucionální fondy (investiční společnosti, banky, penzijní fondy).

Pojem Private Equity zahrnuje různé varianty soukromých investic:

Jak využít a kde najít soukromý kapitál?

Získání finančních zdrojů prostřednictvím Private Equity využívají obvykle malé či střední podniky, jako jeden z nástrojů rozšíření svého pracovního kapitálu nebo svého financování (obvykle rozvoje, rozvojových projektů) při nedostatku vlastních a úvěrových zdrojů. Pro podniky se jedná o jednu z možností financování obvykle inovativních projektů s potenciálem rychlého růstu. Private Equity kapitál se obvykle do podniku vkládá prostřednictvím fondu a to kombinací vkladu do základního kapitálu a půjčky. Investiční horizont Private Equity je mezi 2 a 7 lety po který následuje prodej podílu (Private Equity Exit) původním vlastníkům nebo emise na burze cenných papírů (IPO).

Rozhodnutí o využití o rizikového kapitálu (Private Equity) bývá nad rámec kompetencí finančního ředitele (CFO)  a odehrává se obvykle na úrovni vlastníků podniku. Tato forma investování patří mezi více rizikové, investor tedy očekává velkou návratnost vloženého kapitálu (20 - 30%).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí