ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Převzetí (Takeover)
Převzetí (Takeover) je pojem, kterým označujeme převzetí podniku na základě koupě.

Převzetí (Takeover) je pojem, kterým označujeme získání podniku na základě koupě. Samotný akt převzetí pak může proběhnout formou splynutí nebo sloučení.

Převzetí označuje buď procesy, při nichž dochází k právnímu, organizačnímu a ekonomickému spojování organizací či podniků, nebo samotný výsledek těchto procesů. Převzetí má vždy několik rovin ve kterých musí proběhnout - jde zejména o rovinu finanční, majetkovou, právní, organizační, procesní či kulturní. Přebíraný podnik se integruje do přebírající společnosti (akvizitora) a po ukončení akvizičních procesů tak vznikne jeden subjekt.

Převzetí může být buď přátelské či nepřátelské:

  • Přátelské převzetí (friendly takeover) je takové, u které existuje absolutní shoda obou stran
  • Nepřátelské převzetí (hostile takeover) je takové, při které je dohoda na straně vlastníků (např. akcionářů) ale management převzaté firmy nesouhlasí s převzetím

Předmětem akvizice nemusí být pouze celý podnik, ale také jednotlivé části organizace nebo jeho aktivum. Jsou tedy různé úrovně převzetí:

  • Převzetí celého podniku (sloučením nebo převzetím)
  • Převzetí aktiv – nákup aktiv, jako jsou budovy, zařízení a jiný majetek společnosti
  • Převzetí kapitálu - nákup většiny akcií podniku a jeho zařazení do vlastní holdingové společnosti

Praktické využití převzetí: Převzetí mohou být jednou z metod růstu podniků. Na rozdíl od organického růstu umožňují mnohem rychlejší růst a rozšiřování podniku. Ze své podstaty však převzetí skrývá mnoho rizik, především je to riziko kulturně - organizačního aspektu, které může být důvodem neúspěšné akvizice - spojení dvou firem s rozdílnou kulturou a organizačními zvyklostmi. Převzetí využívají především velké nadnárodní koncerny, které tím rychle získávají nové trhy, získávají nové technologie, patenty, optimalizují své daňové zatížení nebo alokují volný kapitál.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2013

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí