ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Preventivní údržba (Preventive Maintenance)
Preventivní údržba je takový druh údržby, která se provádí průběžně, ještě před výskytem poruchy.

Preventivní údržba (anglicky Preventive Maintenance nebo Preventative Maintenance) je takový druh údržby, která se provádí průběžně, ještě před výskytem poruchy. Jak název napovídá, je to prevence před možnou poruchou. Jejím účelem je předcházení selhání a udržování předmětu údržby (stroje, zařízení, nemovitosti a podobně) v dobrém stavu. Jinými slovy pomocí preventivní údržby se předchází příčinám vzniku poruch, chátrání a tedy i riziku selhání. V zásadě jde o pravidelné prohlídky a opravy.

 • Preventivní prohlídky za účelem zjištění aktuálního stavu a včasného odhalení odchylek
 • Preventivní údržbu za účelem udržení bezvadného nebo provozuschopného stavu (např. výměna dílů, výměna provozních kapalin, a podobně)

Jaké jsou typické činnosti preventivní údržby? Co v praxi zahrnuje?

Typicky se jedná o prohlídky či jinou pravidelnou péči o zařízení či vybavení. Typické činnosti preventivní údržby jsou:

 • Prohlídky a kontroly
 • Měření, přeměřování vlastností
 • Seřizování
 • Mazání
 • Čištění
 • Opravy
 • Výměna dílů nebo jiných součástek
 • Výměna provozních tekutin (např. olej)
 • Renovace
 • Nátěry

Aktivity preventivní údržby jsou dopředu plánované, údržba stroje nebo zařízení je v praxi prováděná podle předem stanoveného časového plánu (tzv časový interval údržby). Pro správné určení intervalu je třeba znát poruchovosti jednotlivých součástek, částí nebo celku, aby bylo možné časový plán správně určit. Harmonogram údržby je navržený tak, aby byl předmět údržby neustále v bezvadném stavu. Pokud je interval příliš krátký, dochází zbytečně k prodražování nákladů údržby, respektive provozních nákladů. Pokud je naopak interval preventivní údržby příliš dlouhý, dochází ke zvýšenému riziku poruchy. Důležité jsou také detailní technologické postupy, které musí být navrženy tak, aby při údržbě nedošlo k poškození nebo nesprávné opravě či výměně, která by měla následek opačný - tedy zvýšení rizika poruchy.

Kde, kdy a proč se preventivní údržba provádí?

Preventivní údržba se provádí zejména tam, kde je třeba udržovat vysokou míru spolehlivosti nebo dostupnosti zařízení, infrastruktury a podobně. Někdy dochází při preventivní údržbě k odstávce daného zařízení, což je nevýhoda a znamená to prostoje a ztrátu času. Ta musí být vykompenzována spolehlivostí předmětu údržby. Odstávky lze dopředu plánovat a počítat s nimi.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.07.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí