ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Překlenující epistemologie
Překlenující epistemologie se kromě vlastnictví znalostí soustředí na schopnost použít je jako nástroje.

Autory konceptu překlenující epistemologie jsou S. D. N. Cook a J. S. Brown. Koncept vychází z těchto předpokladů:

  • Znalosti lze dělit na:

    • Explicitní či tacitní
    • Individuální či skupinové
  • Existují dvě epistemologie:

    • Epistemologie vlastnictví vede k preferenci explicitních před tacitními a individuálních před skupinovými znalostmi
    • Epistemologie praxe (překlenující epistemologie) se kromě vlastnictví znalostí soustředí na schopnost použít je jako nástroje (knowing as action – vědění jako akce)

Graficky lze koncept vyjádřit takto:

 management_mania_preklenujici_epistemologie

Podle konceptu překlenující epistemologie musí organizace vyvažovat rozsah znalostí ve všech čtyřech kvadrantech, rovnoměrně využívat všechny čtyři znalostní kvadranty a zajistit obousměrnou výměnu znalostí mezi tacitními a explicitními a mezi individuálními a skupinovými.

Související pojmy a metody:

Související oblasti:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.04.2013

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí