ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Představenstvo (Board of Directors)
Představenstvo je kolektivní orgán vybraný nebo volený vlastníky, jehož úkolem je dohlížet na aktivity organizace.

Představenstvo (anglicky Board of Directors nebo zkráceně The Board) je kolektivní orgán vybraný nebo volený vlastníky, jehož úkolem je dohlížet na aktivity organizace.

K čemu je dobré představenstvo?

Existence představenstva je dána legislativou a typem společnosti. Některé obchodní společnosti mají jiné typy kolektivních orgánů (např. board of governors), některé typy společností nemají kolektivní orgán a jeho funkci pak vykonává jednotlivec (např. jednatel). Představenstvo je to statutární orgán společnosti který provádí zásadní rozhodnutí, jako jsou prodej společnosti, zásadní změny ve vlastnické struktuře společnosti, sloučení s jinými společnostmi nebo jejich akvizice, emise akcií, změny v kapitálu, zásadní financování (zadlužení) nebo jmenování výkonného ředitele společnosti (CEO). Představenstvo pracuje ve prospěch společnosti a podporuje všechna strategická rozhodnutí společnosti, ale jeho členové společnost neřídí. To je v odpovědnosti manažerů, především CEO. Představenstvo pomáhá zajistit strategické zdroje k naplnění cílů společnosti.

Hlavním úkolem představenstva je podporování zájmů vlastníků dalších stakeholderů (zaměstnanci, věřitelé, zákazníci) a přenášení těchto zájmů do firmy. Tomu se říká governance nebo také corporate governance.

Každý typ společnosti má určité specifické požadavky na to, co představenstvo zajišťuje, jak funguje a jak má být složeno. To se liší zejména mezi evropskými, anglosaskými a asijskými zeměmi. Například evropské obchodní společnosti mají obvykle dvou-stpňovéý statutární orgán - vedle představenstva funguje ještě dozorčí rada. V anglosaských zemích obě tyto funkce vykonává jedno představenstvo.

Zvláštní podmínky fungování představenstva mají veřejně obchodovatelné společnosti. Jeho členové musí být nezávislí a nesmí vykonávat žádné manažerské funkce ve společnosti.

Jak funguje představenstvo?

Vzhledem k výše popsané náplni to není pro jeho členy každodenní náplň. Představenstvo se schází pouze několikrát do roka (obvykle 4-8 krát), aby mohlo odsouhlasit zásadní změny ve společnosti. Veškerý chod společnosti je delegovaný na výkonného ředitele (CEO, managing director).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená