ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pracovní role (Job roles)
Pracovní role je souhrn pracovních úkolů při vykonávání určité práce (procesů, úkolů, činností).

Pracovní role je souhrn pracovních úkolů při vykonávání určité práce. Pracovní role je dána rozsahem odpovědností, pravomocí, úkolů a popisem pracovní náplně, organizačními vztahy, kvalifikačními předpoklady a využívanými zdroji.

Pracovní role v praxi

Pracovní role je do jisté míry srovnatelná s pojmem pracovní místo při popisu úkolů konkrétního člověka v organizaci. Pracovní role je ve svém pojetí více pružná a zaměřená na výsledek. Proto více vyhovuje menším organizacím a pružným a dynamickým týmům, a také v situacích, kdy její vykonávání nenaplňuje plný úvazek konkrétního člověka. Jeho pracovní náplň se v takovém případě skládá z více rolí (například je v roli Manažera kvality, vedoucího projektu X ), které případně mohou v průběhu času přecházet na další lidi tak, jak se organizace mění.
Pracovní role je v praxi používána pro popis pracovních úkolů s vymezením pravomocí a odpovědností, které se k ní vztahují. Firmy toto používají pro popis pracovní náplně svých pracovníků pokud pracovní role nevyžaduje plný úvazek nebo pokud je role vykonávána pouze po omezenou dobu (například manažer nabídky pouze po dobu zpracovávání nabídky, člen projektového týmu pouze po dobu projektu). K roli musí být vymezeny odpovědnosti, pravomoci (a oprávnění).

Pokud tedy chcete, aby konkrétní člověk vykonával nějakou pracovní roli, měli byste umět tuto roli vhodně popsat. Základní popis pracovní role obsahuje alespoň:

  • Název pracovní role
  • Pravomoci, odpovědnosti a oprávnění
  • Úkoly pracovní role, případně její pracovní náplň (tedy pomocí procesů a činností)
  • Místo výkonu práce (lokalita)
  • Další požadavky, kvalifikace, pracovní podmínky
  • Postavení či umístění pracovní role v organizaci

Pracovní role je také pojem používaný v sociologii - z jejího pohledu označuje úlohy, které lidé hrají, když vykonávají určitou práci. Vychází tak ze sociálně-psychologického chápání sociální role. Zaměřuje se nikoli na popis činností a úkolů na daném pracovním místě, ale na pochopení skutečného chování lidí při práci.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 16.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí