ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pracovní pozice, Pracovní místo (Position)
Pracovní pozice (pracovní místo) je místo v organizační struktuře, na kterém je zaměstnaný konkrétní člověk.

Pracovní pozice nebo také Pracovní místo (anglicky Job Position nebo jen Position) je místo v organizační struktuře jasně určené pracovní náplní, umístěním ve struktuře firmy, úkoly, organizačními vztahy, komunikačními vazbami, pravomocemi, odpovědnostmi, kvalifikačními předpoklady a využívanými zdroji. Člověk v organizaci nastupuje na konkrétní pracovní místo.

Jaký je rozdíl mezi pracovním místem a pracovní pozicí?

V běžné konverzaci se tyto dva pojmy zaměňují a nerozlišují. Personalisté pojmy někdy odlišují s tím, že pracovní místo je stálé (zůstává neobsazené i po odchodu konkrétního pracovníka) a pracovní pozice vzniká a zaniká s konkrétním člověkem, který na ní pracuje (tedy pracovní pozice po odchodu pracovníka zaniká zároveň s ním).

K čemu potřebujeme pracovní pozice a jejich popis v praxi?

Pojem pracovní pozice nebo pracovní místo je jeden klíčových pojmů jak pro firmy a jejich personalisty tak pro lidi. Firma vypisuje v inzerátu konkrétní pracovní místa a lidé tedy hledají zaměstnání a jsou přijímáni na konkrétní pracovní místa.
Je to konkretizace konkrétního zaměstnání v organizační struktuře. Vytváří jasně orámovanou a dlouhodobě definovanou představu o úkolech a postavení člověka v organizaci. Může být univerzální pro více pracovníků, kteří pracují na stejném pracovním místě nebo je unikátní pro konkrétního pracovníka s jasným vymezením jeho působení. Je to tedy také pojem zaměstnaneckého právního vztahu - konkrétní pracovní místo je uvedeno v pracovní smlouvě. Příkladem pracovní pozice je Programátor, Personalista, IT manažer a další.
Tím, že je pracovní pozice jasně vymezená, tak je zároveň poměrně statická a z pohledu flexibilního přístupu může být překážkou pro vysoce dynamické firmy a týmy. Řada firem, zejména malé a střední podniky, používá spíše pracovní role, které jsou pro popis v rychle se měnícím prostředí pružnější a také vhodnější pro situace, kdy konkrétní role nevyžaduje plný úvazek. Více si přečtěte u pracovní role.

Co obsahuje popis pracovní pozice?

Pokud tedy chcete zaměstnat člověka, popisujete pracovní místo, na které hledáte člověka. Měli byste umět volné pracovní místo či pozici vhodně popsat. Základní popis zpravidla obsahuje:

 • Název pracovní pozice
 • Pracovní náplň - popisuje co předmětem práce (tedy pomocí procesů a činností), úkolů
 • Rozsah odpovědností a pravomocí (někdy spojeno s pracovní náplní)
 • Kompetence, kvalifikace a dovednosti
 • Školení a kurzy (požadavky a potřeby na vstupní nebo průběžné školení)
 • Pracovní pomůcky a vybavení (například počítač, ochranné pomůcky a podobně)
 • Zdravotní požadavky a prohlídky
 • Místo výkonu práce (lokalita)
 • Pracovní podmínky pracovní prostředí
 • Postavení či umístění pracovního místa v organizaci
 • Výše pracovní odměny
 • Další požadavky

Detailněji se podívejte na popis pracovního místa.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 10.10.2022

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí