ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pracovní kapitál (Working Capital)
Pracovní kapitál (Working Capital), obvykle se používá zkratka WC, je pojem, který označuje aktivní položky hotovostního cyklu (tj. položky, které lze nalézt na straně aktiv v rozvaze) - zásoby, pohledávky a finanční majetek.

Pracovní kapitál (anglicky Working Capital), obvykle se používá zkratka WC, je pojem, který označuje aktivní položky hotovostního cyklu (tj. položky, které lze nalézt na straně aktiv v rozvaze) - zásoby, pohledávky a Finanční majetek. Způsob jeho výpočtu a přesného výkladu se liší v anglosaských a jiných zemích, nicméně jeho výše se rovná zhruba výši oběžného majetku (hrubý pracovní kapitál).

Výpočet: 

Pracovní kapitál = Zásoby (Inventory) + pohledávky + Finanční majetek

pracovni-kapital

K čemu je pracovní kapitál v praxi? Jaký je optimální objem pracovního kapitálu?

Pracovní kapitál je část provozního kapitálu - je to takový kapitál, který ve firmě neustále obíhá, a tedy pracuje. Každá firma by měla mít tolik oběžného majetku (zásob surovin, materiálů, hotových peněz, pohledávek), kolik hospodárný provoz podniku vyžaduje. Pokud ho má nedostatek, je chod podniku brzděný. Přebytek pracovního kapitálu zase vyvolává zbytečné náklady. Měli bychom mít snahu o jeho optimalizaci. Nelze ale obecně určit jeho správný objem, tedy jaký je optimální objem pracovního kapitálu - ten závisí mnoha věcech (např. na typu podnikání - výroba potřebuje mnohem více zásob než služby, technologie výroby, která ovlivňuje potřeba zásob materiálu atd)

Vyšší objemy pracovního kapitálu v podniku znamenají pro společnost jednodušší „život“, ale vznikají zbytečně vysoké náklady na držení kapitálu.

Ukazatel hrubého pracovního kapitálu (Current Assets/Current Liabilities) určuje, zdali má firma dostatek krátkodobých cizích zdrojů pro pokrytí krátkodobých aktiv.

Ukazatel je využíván managementem podniku např. při řízení pracovního kapitálu. Finanční manažer řídí jednotlivé služky pracovního kapitálu, definuje jeho optimální výši vzhledem k objemu a charakteru prodeje, sleduje dobytnost pohledávek, oceňuje jeho jednotlivé složky. Finanční manažer ze své pozice nemůže jednotlivé položky pracovního kapitálu ovlivnit, jeho rolí je podněcovat ostatní v hledání lepších řešení.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.11.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí