ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pracnost (Effort)
Pracnost je doba potřebná k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti.

Pracnost (anglicky Effort) je doba potřebná k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti. Jinými slovy každý úkol má nějakou pracnost, tedy potřebu času k jeho dokončení.

Jak se pracnost vyjadřuje?

Pracnost se vyjadřuje jako spotřeba času člověka, nejčastěji jako člověkohodiny (man-hour), člověkodny (man-day), člověkotýdny, člověkoměsíce nebo človekoroky. Pracnost tedy vyjadřuje, kolik hodin, dní, měsíců nebo roků práce jednoho člověka daný úkol nebo činnost zabere.

Kde a jak se s pracností můžeme setkat?

Je to metrika, pomocí které můžeme vyjádřit nejen časovou náročnost, ale i přímé náklady na danou činnost nebo úkol, pokud tedy známe cenu hodiny práce člověka. Například v projektovém řízení se pracnost používá pro odhadnutí nákladů projektu spojených s prací lidí. Při sestavování rozpočtu se počítá plánovaná pracnost, na konci projektu se pak vyhodnocuje skutečná pracnost.

Jaký je rozdíl mezi pracností a trváním?

Při plánování práce je tedy nutné nejen odhadovat množství času, které zabere (tedy pracnost), ale také časový úsek, po který má být činnost nebo úkol vykonáván. To se označuje jako trvání (duration). Takže úkol, jehož pracnost je 4 člověkodny, může mít trvání celý měsíc. Takový úkol může trvat například buď jeden den v týdnu, nebo třeba dvě hodiny denně. Zbylou kapacitu pracovníka lze využít na jiný úkol.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.11.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená